Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Knutstorp nr 12

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

12

Knutstorp

Johan Hurtig, östg

30

8

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

12

Knutstorp

Johan Hurtig

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

12

Knutstorp

Johan Hurtig, östg

37

15

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

12

Knutstorp

Johan Hurtig, östg

37

15

 

 

 

Comend: Peenemunde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

12

Knutstorp

Johan Hurtig, östg

39

17

 

 

 

Fången

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

12

Knutstorp

Johan Hurtig, östg

40

18

 

 

 

Ransionerat sig sielf ur fångenskapen,

Är hemma i Sverige (…) upptages för vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm: ”ransonerat” dvs köpt sig fri eller rymt

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

12

Knutstorp

Vacant

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

12

Knutstorp

Wacant d. 5 Junii 1762

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 31 Augusti 1773

12

Knutstorp

Måns Knutström,  ant. d: 10 Martii 1769, död under marschen till Carlskrona d: 14 Martii 1772

 

 

 

 

 

 

I stället Mattes Knutström, östg,

d. 12 December 1772

26

¾

6

1

gift

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton ( anm: i Finland)

12

Knutstorp

Mattes Knutström, östg

44

15½

6

1

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

12

Knutstorp

Matts Knutström, östg

45

16½

6

1

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

12

Knutstorp

Matts Knutström, östg,

död d. 1 Januari 1790

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Knutström, antag d. 

ankom från Sverige

 

 

 

 

 

Comand:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 26 September 1799

12

Knutstorp

Lars Knutström, östg

36½

5

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping och Schenninge den 2 och 5 November 1803

12

Knutstorp

Knut Tohr, östg

35

13

5

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Junii 1806

12

Knutstorp

Nils Tohr, östg

38

16

5

Gift

sjuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

12

Knutstorp

Nils Tohr. Död på Nikala sjukhus år 1808. Ärsatt d.

4 Sept 1810 med från franska fångenskapen hemkomne

 

 

På arméns sjukhus

 

 

Johan Knut, östg

32

12

5

8

gift

Begär och får afsked.

Tjent med beröm,

 

 

 

 

 

 

 

 

Oförmögen till krigstjenst

enligt attest

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Martii 1815

12

Knutstorp

Johan Knut afsked vid mönstringen d. 21 November 1811. Ersatt den 3 (Mart) 1812 med

 

 

 

 

 

 

Olof Färdig, östg

22

3

5

9

gift

Appr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Linköping 21 Oct 1829

12

Knutstorp

O: Färdig transport till No 21 d: 1 Oct 1825 och i dess ställe den 10 Oct 1825 antagen

 

 

 

 

 

 

Eric Knut, östg

21

4

5

Gift

Sjuk på sjukhuset. Står på ett års förbättring för sjuklighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 October 1832

12

Knutstorp

Eric Knut, östg,

24

7

5

Gift

Pres. Erhåller afsked såsom sjuklig och oförmögen till vidare tjenst enl. Läkare Bevis

Lif grenadieren vid Kongl 1sta Lif Grenadier Regementet samt Lif Compag. No 12 Knut är av undertecknad besiktigad och befinnes i anseende till fortfarande sjuklighet … som under edlig förbindelse intyg av Linköping d. 13 Oct 1832   Engström Regements Läkare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 Junii 1836

12

Knutstorp

Eric Knut, afsked vid General Mönstringen d: 13 Octob. 1832. I dess ställe d: 9 Jan 1833 antagen

 

Erhåller afsked såsom sjuklig och oförmögen att vidare tjena Kronan enl Läkare Bevis.

 

 

P: Knut som blifvit Interims Afskedad den 5 Augustii 1835 och i dess ställe antagen den 8 Julii 1835

 

 

 

 

 

Sven Freij, östg

27

1

5

10

Ogift

Recrut i årstjenst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 29 Junii 1839

12

Knutstorp

Sven Frey, östg

30

4

5

11

Gift

Kan icke gilla såsom liderlig och sjuklig, skall återbetala hela legan

Livgrenadieren vid Lif.Comp. af Kongl 1sta Lif grenadier Regementet No 12 Freij är … af gikt krämpor, hwaraf han under flera möten warit ständigt hemsökt, oförmögen att widare i krigstjensten fortfara, hwilket warde .. på aflagd arbets ed intygad, utom och med denna .. edliga förpliktelse: Så sant mig Gud hjelpe till Lif och Sjel, bekräftad. Linköping 29 junii 1839. Lundberg Regements Läkare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 18 Junii 1842

12

Knutstorp

Sven Freij afskedad vid General Mönstringen den 29 Junii 1839 och i dess ställe den 23 Mars 1840 antagen

 

 

 

 

 

Hans Kleist, östg,

35

2

6

2

Gift

Får beräkna 8 år han tjent vid 2dra

 Lif Grend. Reg.tet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping 12 Junii 1849

12

Knutstorp

Hans Kleist, förut kallad Hans Svensson, född i Landeryds Sochn

41 7/12

18 1/6

6

2

gift

Pres, Tjenstgjort 9 år vid

Kongl 2a Lif Gren. Reg

 

 

Den 10 November 1807

Antagen den 23 Mars 1840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping 17 Junii 1858

12

Knutstorp

Hans Kleist, förut kallad Svensson, född i Landeryds Socken

50 7/12

27 1/4

6

2

 

Ställes på ett års förbättring för oordentligt uppträdande

 

 

Den 10 November 1807

Antagen den 23 Mars 1840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  uti Norrköpings Stad den  21 Juni 1862

12

Knutstorp

Hans Kleist, den 17 Juni 1858 ställd på ett års förbättring för oordentligt uppförande på Roten och casserad såsom oförbättrad den 17 Juni 1859

 

 

 

Ersatt genom transport från No 117 med

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Gustaf Lind förut kallad Svan

Född i Svinstad socken

30 ¾

6

 

gift

 

 

 

Den 2 September 1831

Antagen den 9 Maij 1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 26 Juni 1875

12

Knutstorp

Anders Gustaf Lind förut kallad Svan

Född i Svinstad socken

43 11/12

21 1/12

6

 

Gift

Ställd på ett års förbättring

för sjuklighet

 

 

Den 2 September 1831

Antagen den 9 Maij 1854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 19 Juni 1878

12

Knutstorp

Anders Gustaf Lind, Interimsafskedad den 26 Juni 1876, ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Johan Lind förut kallad Carlsson, Född i Kärna Socken

22 8/12

1 5/12

5

9

Ogift

Rekryt approberad

 

 

Den 15 October 1855

Antagen den 6 October 1876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 28 Juni 1884  No 1 Lifkompaniet

12

Knutstorp

Anders Johan Lind förut kallad Carlsson, Född i Kärna Socken

28 8/12

7 8/12

5

9

 

pres

 

 

Den 15 October 1855

Antagen den 6 October 1876