Tillbaka till startsida

 

Generalmönstring för ryttare på torpet Kulla 58

Källa: Generalmönsterrullor i SVAR

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 8 + 24-25

 

.. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet under Command af …  Linköping d 16: 17: 18 och 19 de Juni A:o 1712

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

58

Kulla

Joen Kullman för Kulla

 

 

 

 

 

 

 

 

född i Ringarums Sockn

 

 

 

 

 

Vacant / Praesens

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 311 + 324-325

. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet som …. 2dra Transporten till Pomern kommer att …d 3 November Anno 1712

58

Kulla

Joen Kullman för Kulla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1716               SVAR sid 7 + 28

.. Öfver Östgiöte Regementet till Häst som blef Munstrade  …. Uti Lund den 5, 6, 7, 8 November Anno 1716

58

Kulla

Joen Kullman, ogift, 29, 7östgiöte

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1719               SVAR sid 9 + 26-27

 

.. .. Lif Compagniet Munstrat af   …. Uti Ekeby den 1a September 1719

58

Kulla

Jon Kullman, för Kulla,

32

10

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1728   sid 30-32            SVAR sid 8 + 38-40

.. Lif Compagniet Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrat … uti Linköping d 19 Augusti 1728

58

Kulla

Erich Siöberg för Kulla,

27

3/4

 

 

Östg

Jon Kullman får
Confirmation på afsked

 

 

Karlen god, gillas

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1733  sid 25              SVAR sid 9 + 29-30

.. Lif Compagniet under Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrade … uti Linköping d 30 Augusti Anno 1733

58

Kulla

Erich Siöberg för Kulla. Ryttaren 32 Åhr Gl, tiänt 5 3/4 Åhr, Östg, gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1739  sid 26-27              SVAR sid 6 + 31-32

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst … uti Linköping d      September A:o 1739

58

Kulla

för Kulla Erich Siöberg. … född i Östergöt. Ringarums Sochn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan skomakarehantvärk. 38 åhr gl, tiänt 11 3/4 åhr, gift

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1741  sid 5    SVAR sid 12 + 28-29   (Kommendering till Finland)

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst och Lif Compagniet som blef Mönstrade af … uti Linköping d  5 October 1741

58

Kulla

för Kulla Erich Siöberg. 40, 13, gift

 

 

 

 

 

comend

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1744  sid 22              SVAR sid 9 + 29

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst Lif Compagniet som blef Mönstrat af … uti ... d  22 October 1744

58

Kulla

för Kulla Erich Siöberg

43

16

 

östg

 

commenderad

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1753                SVAR sid 7 + 42-43

Rulla uppå Kongl Maijt Östgiöta Cavallerie Regemente och Regements Stab som wisar huru den sig nu wärkeligen befinner, Mönstrat af … på Malmen wid Lindkiöping den 1 sta September 1753

58

Kulla

för Kulla Erich Siöberg, 52 åhr gl, tiant 25 åhr, östg, gift

Karlen får afsked för siuklighet

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagniet Annotations Rulla No 7 År 1764   Compagniet och östgiöta Regimente till Häst den 17 September 1764

58

Kulla

… Eric Kullberg

44

7 1/4

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagnietz Annotations Rulla  Upprättad efter General Munster rullan d. 20 September 1770.   No 10

58

Kulla

… Eric Kullberg

50

13

 

 

 

Ett svart sto 6 år
Häst approberas

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

inget datum  (1770)

58

Kulla

… Eric Kullberg

50

13 år
tjent

 

 

 

död d. 28 Martii 1769. Samma år den 1 Aprill antagit ett svart sto 6 år

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet    1770                  Svar s: 6 +27-28

 

Munster Rulla öfwer Kongl Maijts Östgiöta Regemente till Häst   …. Malmen wid Linköping den    September 1770

Nr

Rote

Namn

Ålder

Längd fot

tum

Hästen

Gift

Anm

58

Kulla

för Kulla Erich Kullberg, östg

50

13

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Linköping den 23 augusti 1775 ….

58

Kulla

Eric Kullberg, östg

55

 

5

4 1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 14 juni 1778 ….

58

Kulla

Eric Kullberg, östg

53

21

5

5 1/2

 

Har bråck. Får avsked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 21 och 22 juni 1781 ….

58

Kulla

Jöran Kullborg, östg

28

3

5

8

gift

 

 

 

Antagen 1778 den 6 juli

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Malmen vid Linköping den 20, 21 ,22 och 23 juni 1785 ….

58

Kulla

Jöran Kullborg, östg

32

7

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet ….den 16 maj 1791 ….

58

Kulla

Jöran Kullborg, östg

38

13

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 21 juni 1793 ….

58

Kulla

Jöran Kullborg, östg

40

15

5

7

gift

Alldeles döf, får avsked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 27 september 1799 ….

58

Kulla

Minderåriga Volontarien
Carl Ulrik Freidenfeldt, östg

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen 1793 den 9 september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Uti Linköping och Schenninge den 2 och 5 november 1803….

58

Kulla

Minderåriga Volontarien
Carl Ulrik Freidenfeldt, östg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. ? juni 1806

58

Kulla

Minderåriga Volontarien  Carl Ulrik Freidenfeldt, östg. Afförd den 19 maj 1805 och den 25 september
samma år ….manbara volontarien åter antagen den 21 jan transporterad till No 5 istället.

 

 

Olof Kullman, östg

?

 

6

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Malmslätten vid Linköping …..20 juli 1817

58

Kulla

Jon Styf, östg.

31

8 7/12

5

6 3/4

gift

Avskedad för undermålighet
och uppförande med Rusthållarens samtycke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Norrköping den .12 juli 1824

58

Kulla

Johan Stål, östg.

30 1/3

6
2/5

5

9 1/4

ogift

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   ….6 juli 1827

58

Kulla

Johan Stål, östg.

?

9
2/5

5

9 1/4

ogift

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   …. å Malmen den 20 de juni 1831…

58

Kulla

Johan Stål, östg.

?

13
2/4

5

10

ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Malmen 23 juni år 1834

58

Kulla

Corporal Johan Stål, östg.

40 1/3

16
2/3

5

9

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 5 juli 1837

58

Kulla

Corporal  Johan Stål, östg.

43 1/3

19
2/3

5

10

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen  den 5 juni 1840

58

Kulla

Corporal  Johan Stål, östg.

461/3

22
2/3

5

10
1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 7 juli 1843

58

Kulla

Corporal  Johan Stål, östg.

491/3

25
2/3

5

10
1/4

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 19 Juni 1847

58

Kulla

Corporal  Johan Stål, östg.

?

29
7/12

5

10
1/4

gift

 

 

 

Den 5 nov 1817 ingått i rikets krigstjänst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 1 juli 1850

58

Kulla

Corporal  Johan Stål, östg.

57 5/12

32
1/3

5

10
1/4

gift

Närvarande.Begär och får avsked för sjuklighet enl läkarintyg. Tjänt väl. Anmält till underhåll

 

 

Förut kallad Johan Persson. Född i Drothem Östergötland den  16 jan 1793. Antagen 5 nov 1814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 22 Juni 1853

58

Kulla

Corporal  Johan Stål, östg. Den 1 juli 1850 affekterad vid generalmönstringen genom transport från nr 59.Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Fredrik Hugo

35 1/2

15 1/3

6

1

gift

Närv

 

 

Förut kallad Carl Fredrik Jansson Hogner. Född i V Husby Östergötland den 27 dec 1817. Antagen den 17 februari 1830.

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Hälla Gästgivaregård  den 1 Juli 1856

58

Kulla

Carl Fredrik Hugo

 

 

 

 

 

Interimsavskedad den 15 febr 1835

 

 

Genom transport från nr 89 ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporal Jonas Petter Glad

27 5/12

5 2/3

6

1 1/2

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Petter Jonsson född i … och Löth Östergötland den 11 jan 1829. Antagen 4 okt 1850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 27 Juni 1860

58

Kulla

Corporal Jonas Petter Glad

31 5/12

9 2/3

6

1 1/2

gift

Commenderad på beväring

 

 

 

Förut kallad Jonas Petter Jonsson född i … och Löth Östergötland den 11 jan 1829. Antagen 4 okt 1850. Befordrad till ordinarie korpral den 18 febr 1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 23 Juni 1863

58

Kulla

Corporal Jonas Petter Glad

34 5/12

12 2/3

6

1

gift

Commenderad på beväring

 

 

Förut kallad Jonas Petter Jonsson född i … och Löth Östergötland den 11 jan 1829. Antagen 4 okt 1850. Befordrad till ordinarie korpral den 18 febr 1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 20 Juni 1866

58

Kulla

Corporal Jonas Petter Glad

37 5/12

16 2/3

6

1

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Petter Jonsson född i … och Löth Östergötland den 11 jan 1829. Antagen 4 okt 1850. Befordrad till ordinarie korpral den 18 febr 1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 25 Juni 1869

58

Kulla

Corporal Jonas Petter Glad

40 5/12

18 2/3

6

1

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Petter Jonsson född i … och Löth Östergötland den 11 jan 1829. Antagen 4 okt 1850. Befordrad till ordinarie korpral den 18 febr 1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 29 Juni 1872

58

Kulla

Corporal Jonas Petter Glad

43 5/12

21 2/3

6

1

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Petter Jonsson född i … och Löth Östergötland den 11 jan 1829. Antagen 4 okt 1850. Befordrad till ordinarie korpral den 18 febr 1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 14 Juni 1876

58

Kulla

Corporal Jonas Petter Glad

47 5/12

25 2/3

6

2

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Petter Jonsson född i … och Löth Östergötland den 11 jan 1829. Antagen 4 okt 1850. Befordrad till ordinarie korpral den 18 febr 1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 28 Juni 1879

58

Kulla

Corporal Jonas Petter Glad

50 5/12

282/3

6

2

gift

 

 

 

Förut kallad Jonas Petter Jonsson född i … och Löth Östergötland den 11 jan 1829. Antagen 4 okt 1850. Befordrad till ordinarie korpral den 18 febr 1855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 16 Juni 1883

58

Kulla

Corporal Jonas Petter Glad

 

 

 

 

 

Den 24 mars 1883 interimsavskedad. Vakant att ersätta.