Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Kullerstad nr 15

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

15

Kullerstad

Olof Erson God, östg

30

11

 

 

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

15

Kullerstad

Olof Erson God

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

15

Kullerstad

Olof Erson God, östg

37

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

15

Kullerstad

Olof God, östg

37

18

 

 

 

Sjuk på Rugen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

15

Kullerstad

Olof God, östg

39

20

 

 

 

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

15

Kullerstad

Olof Good, östg

40

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

15

Kullerstad

Olof Good, östg

41

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

15

Kullersta

Olof Good, östg

47

22

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 31 Augusti 1773

15

Kullersta

Måns Kullman, östg.

Ant. d: 17…1772

31

1 ½

5

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

15

Kullersta

Måns Kullman, östg.

43

14

5

Gift

commenderad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

15

Kullersta

Joh: Kullman, östg.

Ant. d. 16 Junii 1788

24

1 ¼

5

10½

Ogift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

15

Kullersta

Joh: Kullman, östg.

25

2

5

10½

Gift

Siuk på Arméns siukhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

15

Kullersta

Joh: Kullman, östg.

28

5

5

11½

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den 18 Junii 1806

15

Kullersta

Johan Kullman, östg.

39

18

5

11

Gift

comend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

15

Kullersta

Corporal Olof Rök, östg, varit fransk fånge, åter antag: d. 24 Maji 1810                                                     

36

12

6

½

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 21 Oct 1829

15

Kullersta

Corporal Olof Rök, östg,

varit fransk fånge,

53

30

6

Gift

Begär och får afsked för utmärkt

berömlig och långvarig tjenstgöring

 

 

 

 

 

 

Skadad uti hufvudet under fångenskap i Frankrike

Enl läkare Betyg, anmäld till underhåll

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 October 1832

15

Kullersta

Corporal Olof Rök, afsked vid General Mönstring d. 21 Oct. 1829

och efter honom från No 11 hittransporterad d: 16 Oct. 1830

 

 

 

 

Corporalen Olof Ask, östg

37

17

5

10½

Gift

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 Junii 1836

15

Kullerstad

Corporal Olof Ask, östg,

Canal midail

44

21

5

10

3/4

Gift

Begär och får antaga

namnet Jarl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 29 Junii 1839

15

Kullerstad

Corporal Olof Jarl, östg,

Canal medaille

44

24

5

10

3/4

Gift

pres

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

15

Kullerstad

Corporal Olof Jarl, förut kallad Olof Bergström, född i Wärna Sochn

54

33 5/6

5

10

Gift

Begär och får afsked med anmälan

Till underhåll. Tjent utmärkt wäl.

 

 

den 25 januari 1795

Antagen den 5 Augusti 1815. Canal Medaille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 25 Junii 1852

15

Kullerstad

Corporal Olof Jarl, afsked vid General Mönstringen den 12 Junii 1849. Ersatt den 31 Augusti 1849 genom transport från No 144 med

 

 

 

 

Corporal Samuel Flod, förut kallad Danielsson, född i Törnevalla Sochn

32 1/12

6

-

gift

Närvarande

 

 

den 21 Maij 1820

Antagen den 12 December 1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen i Linköping den 17 Junii 1858

15

Kullerstad

Korporal Samuel Flod, förut kallad Danielsson, född i Törnevalla Socken

39 1/12

15½

6

-

 

Commenderad på Gotland

 

 

den 21 Maij 1820

Antagen den 12 December 1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen Linköping den 19 Junii 1865

15

Kullerstad

Distentions Korporal Samuel Flod, förut kallad Danielsson, född i

45½

22 6/12

6

 

Gift

pres

 

 

Törnevalla Socken den 21 Maij 1820

Antagen den 12 December 1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 20 Juni 1871

15

Kullerstad

Distentions Korporal Samuel Flod, Interimsafskedad den 29 April 1871

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakant att ersättas

 

 

 

 

 

Wakant att ersättas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 26 Juni 1875

15

Kullerstad

Vacant att ersättas

Antaget till Volontair … från den 1 Januari 1872

 

 

 

Vacant

 

 

Vakant att ersättas med Volontair

 

 

 

 

 

Vakant att ersättas med Volontair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 19 Juni 1878

15

Kullerstad

Vakant att ersätta med Volontair

Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustaf Hemfrid Bottiger antagen den 16 April 1877. Afsked den 21 Januari 1878.

 

 

 

 

 

 

Vakant att ersättas med Volontair

 

 

 

 

 

Vakant att ersätta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 22 Juni 1881

15

Kullerstad

Vakant att ersättas med Volontair

Ersatt med

 

 

 

 

 

Vakant att ersättas

 

 

Volontär Joachim Joachimsson, född den 15 Juni 1861.

 

 

 

 

 

Volon.Elev vid Kongl Krigsskolan

 

 

Antagen den (2)0 Mars 1879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 28 Juni 1884  No 1 Lifkompaniet

15

Kullerstad

Volontär Joachim Joachimsson, Befordrad till Under Löitnant vid Regementet den 18 Nov 1881. Ersatt med

 

 

 

 

 

Axel Gust. Enoch W. Östlund, född i Linköping den 2 September 1864.

19 10/12

1/12

 

 

 

Pres

 

 

 

Antagen den 12 Maj 1884