Tillbaka till startsida

 

 

Generalmönstring för ryttare på torpet Luddingsbo 59

Källa: Generalmönsterrullor i SVAR

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 8 + 24-25

 

.. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet under Command af …  Linköping d 16: 17: 18 och 19 de Juni A:o 1712

59

Luddingsbo

Joen Luding för Luddingsbo

40 ?

 

 

 

 

 

 

 

född i Wästra Husby Sockn

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 311 + 324-325

. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet som …. 2dra Transporten till Pomern kommer att …d 3 November Anno 1712

59

Luddingsbo

Joen Luding för Luddingsbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1716               SVAR sid 7 + 28

.. Öfver Östgiöte Regementet till Häst som blef Munstrade  …. Uti Lund den 5, 6, 7, 8 November Anno 1716

59

Luddingsbo

Joen Luding, gift, 44, 7, östgiöte

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1719               SVAR sid 9 + 26-27

 

.. .. Lif Compagniet Munstrat af   …. Uti Ekeby den 1a September 1719

59

Luddingsbo

Joen Luding, fått afsked wid General Munstringen d 3 Julij 1718

32

10

 

 

gift

 

 

 

I stället d 26 Aug presenterat Hans Luding som blef död d. 9 December.                
Den 2 April 1719 hittransporterad från No 8 Lundby Anders Åman för Luddingsbo

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 


ogift

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1728   sid 30-32            SVAR sid 8 + 38-40

.. Lif Compagniet Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrat … uti Linköping d 19 Augusti 1728

59

Luddingsbo

Anders Åman är d 1 Marti 1728 ad interim (.imitend) avskedad, vacant, för Ludingsbo

 

 

 

 

 

Karlen för Contirmation på afsked

 

 

I stället … Nils Lundgren född i Österg

 

 

 

 

 

Karlen god, gillas, 20 år gl

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1733  sid 25              SVAR sid 9 + 29-30

.. Lif Compagniet under Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrade … uti Linköping d 30 Augusti Anno 1733

59

Luddingsbo

Nils Lundgren antagen wid sista Gen.Mönstringen 1728 för Ludingsbo

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryttaren 25 Åhr Gl, tiänt 5 Åhr, Östg, gift

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1739  sid 26-27              SVAR sid 6 + 31-32

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst … uti Linköping d      September A:o 1739

59

Luddingsbo

för Ludingsbo Nills Lundgreen, … född i Östergötl, Wästra Husby Sochn,

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan skomakarehantvärk.31 åhr gl, tiänt 11 åhr, gift

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1741  sid 5    SVAR sid 12 + 28-29   (Kommendering till Finland)

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst och Lif Compagniet som blef Mönstrade af … uti Linköping d  5 October 1741

59

Luddingsbo

för Ludingsbo Nils Lundgren, 33, 13, gift

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1744  sid 22              SVAR sid 9 + 29

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst Lif Compagniet som blef Mönstrat af … uti ... d  22 October 1744

59

Luddingsbo

för Luddingsbo Nills Lundgren

36

16

 

östg

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1753                SVAR sid 7 + 42-43

Rulla uppå Kongl Maijt Östgiöta Cavallerie Regemente och Regements Stab som wisar huru den sig nu wärkeligen befinner, Mönstrat af … på Malmen wid Lindkiöping den 1 sta September 1753

59

Luddingsbo

för Luddingsbo Nills Lundgren, 45 åhr gl, tiant 25 åhr, östg, gift

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagnietz Annotations Rulla  Upprättad efter General Munster rullan d. 20 September 1770.   No 10

59

Luddingsbo

… Måns Lundgren

42

13

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

inget datum  (1770)

59

Luddingsbo

… Måns Lundgren

42

13 år
tjent

 

 

 

Hästen19 år

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet    1770                  Svar s: 6 +27-28

 

Munster Rulla öfwer Kongl Maijts Östgiöta Regemente till Häst   …. Malmen wid Linköping den    September 1770

Nr

Rote

Namn

Ålder

Längd fot

tum

Hästen

Gift

Anm

59

Luddingsbo

för Ludingsbo Måns Lundgren, östg

42

13

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Linköping den 23 augusti 1775 ….

59

Luddingsbo

Måns Lundgren, östg

26 2/4

 

5

11

 

…och interimsavskedad d 17 (aug?9 1774 som då …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 14 juni 1778 ….

59

Luddingsbo

Anders Lustig, östg

21

2

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 21 och 22 juni 1781 ….

59

Luddingsbo

Anders Lustig, östg

30

5

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Malmen vid Linköping den 20, 21 ,22 och 23 juni 1785 ….

59

Luddingsbo

Anders Lustig, östg

34

9

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet ….den 16 maj 1791 ….

59

Luddingsbo

Anders Lustig, östg

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlen död den 5 aug 1789. Istället den 22 oct samma år

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Luddman

29

1 1/2

5

11

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 21 juni 1793 ….

59

Luddingsbo

Håkan Luddman

31

3 3/4

5

10
1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 27 september 1799 ….

59

Luddingsbo

Håkan Luddman

?

10

5

10
1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Uti Linköping och Schenninge den 2 och 5 november 1803….

59

Luddingsbo

Håkan Luddman

 

 

 

 

 

Interimsavskedad confirmeras.

Per Luddman appriberas

 

 

Per Luddman

25

3 1/3

5

9 1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. ? juni 1806

59

Luddingsbo

Per Luddman

?

6

5

9 1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Malmslätten vid Linköping …..20 juli 1817

59

Luddingsbo

Lars Sigurd

25

1 5/6

6

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Norrköping den .12 juli 1824

59

Luddingsbo

Lars Sigurd

32

8 5/6

6

1

gift

Nr 59 Sigurd, Wikbolands Comp. Kongl Andra Lif Grenadier Regementet är genom ljumskbråck på vänstra sidan oförmögen till Krigstjänst i synnerhet som han i övrigt är af spenslig kroppsbeskaffenhet. Attestering på aflagd Embets och Läkare ed så sant mig Gud hjelpe till lif och själ.  Carl Bånge?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   ….6 juli 1827

59

Luddingsbo

Lars Sigurd

 

 

 

 

 

.Afskedad vid generalmönstringen den 12 juli 1824

 

 

Istället den 31 mars 1825 antagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Lehman., östg

22 1/4

2 1/4

5

11

ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   …. å Malmen den 20 de juni 1831…

59

Luddingsbo

Johan Lehman., östg

26 1/4

6 1/4

5

11

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Malmen 23 juni år 1834

59

Luddingsbo

Johan Lehman., östg

29 1/4

9 1/4

6

1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 5 juli 1837

59

Luddingsbo

Johan Lehman., östg

 

 

 

 

 

Död den 29 april 1837

 

 

Vacant till ersättning

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen  den 26 juni 1840

 

 

Johan Lehman eratt den 17 februari 1838 med

 

 

 

 

 

 

59

Luddingsbo

Carl Fredrik Hugo., östg

22 2/3

2 1/3

6

1

ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 7 juli 1843

59

Luddingsbo

Carl Fredrik Hugo., östg

25
2/3

5 1/3

6

1

ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 19 Juni 1847

59

Luddingsbo

Carl Fredrik Hugo., östg

 

9 1/3

6

1

gift

 

 

 

Den 17 feb 1838 ingått i rikets krigstjänst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 1 juli 1850

59

Luddingsbo

Carl Fredrik Hugo., östg

32 1/2

12 1/3

6

1

gift

 

 

 

Förut kallad Carl Fredrik Jansson Hogner. Född i V Husby Östergötland den  27 dec 1817. Antagen 17 feb 1830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 22 Juni 1853

59

Luddingsbo

Carl Fredrik Hugo., östg

 

 

 

 

 

Den 4 okt 1850 transporterad till nr 58

 

 

Genom transport från nr 49 ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Gustav Grip

40
1/2

17
3/4

5

10
1/4

gift

Närv

 

 

Förut kallad Carl Gustav Appelkvist Född i Skällvik Östergötland den 21 dec 1812. Antagen den 14 september 1835.

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Hälla Gästgivaregård  den 1 Juli 1856

59

Luddingsbo

Carl Gustav Grip

43
1/2

20
3/4

5

10
1/4

gift

Närv

 

 

Förut kallad Carl Gustav Appelkvist Född i Skällvik Östergötland den 21 dec 1812. Antagen den 14 september 1835.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 27 Juni 1860

59

Luddingsbo

Carl Gustav Grip

47
1/2

24
3/4

5

10
1/4

gift

 

 

 

 

Förut kallad Carl Gustav Appelkvist Född i Skällvik Östergötland den 21 dec 1812. Antagen den 14 september 1835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 23 Juni 1863

59

Luddingsbo

Carl Gustav Grip

50
1/2

27
3/4

5

8,5

gift

 

 

 

 

Förut kallad Carl Gustav Appelkvist Född i Skällvik Östergötland den 21 dec 1812. Antagen den 14 september 1835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 20 Juni 1866

59

Luddingsbo

Carl Gustav Grip

53
1/2

30
3/4

5

8,5

gift

 

 

 

 

Förut kallad Carl Gustav Appelkvist Född i Skällvik Östergötland den 21 dec 1812. Antagen den 14 september 1835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 25 Juni 1869

59

Luddingsbo

Carl Gustav Grip

56
1/2

33
3/4

5

8,5

gift

 

 

 

 

Förut kallad Carl Gustav Appelkvist Född i Skällvik Östergötland den 21 dec 1812. Antagen den 14 september 1835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 29 Juni 1872

59

Luddingsbo

Carl Gustav Grip

 

 

 

 

 

Begär och får avsked för ålder och sjuklighet enl läkarintyg. Anmäld till underhåll. Tjent väl.

 

 

 

Den 25 juni 1869 avskedad och den 6 okt genom transport från nr 63 ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Gustav Felix

24

5 7/12

6

 

gift

 

 

 

Förut kallad Carl Gustav Grip Född i Drothem Östergötland den 10 jun 1848. Antagen den 27 nov 1866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 14 Juni 1876

59

Luddingsbo

Skarpskytt Carl Gustav Felix

28

9 7/12

6

 

gift

 

 

 

Förut kallad Carl Gustav Grip Född i Drothem Östergötland den 10 jun 1848. Antagen den 27 nov 1866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 28 Juni 1879

59

Luddingsbo

Skarpskytt Carl Gustav Felix

31

12
7/12

6

 

gift

 

 

 

Förut kallad Carl Gustav Grip Född i Drothem Östergötland den 10 jun 1848. Antagen den 27 nov 1866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 16 Juni 1883

59

Luddingsbo

Skarpskytt Carl Gustav Felix

35

16
7/12

6

 

gift

 

 

 

Förut kallad Carl Gustav Grip Född i Drothem Östergötland den 10 jun 1848. Antagen den 27 nov 1866