Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Restad nr 17

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

17

Restad

Vacant sedan sista Gen.Mönstr. år 1744

 

 

 

 

 

 

 

1746 den 4 Martii antagen

Olof Stenberg, östg

25

4

 

 

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

17

Restad

Olof Stenberg, östg

32

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

17

Restad

Lars Stenberg, östg

24

1

 

 

 

Sjuk på Lazarettet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

17

Restad

Pip. Hans Reberg, Dalk.

18

2

 

 

 

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

17

Restad

Hans Redberg, Dahlkarl

19

3

 

 

 

pipare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

17

Restad

Pip: Hans Reberg, Dahlkarl

20

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

17

Restad

Hans Reberg, dalkarl

26

10

 

 

Gift

Pipare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

17

Restad

Hans Reberg, pipare, dalkarl

Död den 21 Maii 1780, vacant

39

23

5

4

Gift

Pipare, vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

17

Restad

… Jacob Broman, östg,

antagen den 15 Junii 1780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton ( anm: i Finland)

17

Restad

Adam Riddersten, östg,

antagen d. 16 Dec 1785

24

3

5

8 ¼

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

17

Restad

Adam Riddersten, östg,

25

4

5

8

 

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

17

Restad

Ad. Riddersten, östg,

26

5

5

8

gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

17

Restad

Adam Reddersten, östg,

28 ½

7 ½

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping och Schenninge den 2 och 5 November 1803

17

Restad

Adam Reddersten, östg,

Benådad med tapperhetspenning

36

17

5

8

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping 18 juni 1806

17

Restad

Adam Reddersten, östg,

Benådad med tapperhetspenning

40

20

5

8

Gift

commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet  ……16 October 1809

17

Restad

(ingen notering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

17

Restad

Redder död i Finland 1808,

ärsatt den 4 Sept 1810 med räkryten

 

 

 

 

 

Fången i Finland ännu ej återkommen

 

 

Olof Ros, östg

28

1

5

9

Ogift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Martii 1815

17

Restad

Olof Ros, östg

31

5

5

9

Gift

Approb, pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

17

Restad

Olof Ros, östg

34

8

5

8

Gift

Får avsked för sjuklighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Platsen Malmen vid Linköping den 6 September 1821

17

Restad

Olof Ros, afsked vid Generalmönstringen d. 10 Junii 1818, i dess ställe antagen d. 10 Sept. s. år

 

 

 

Olof Ros; får avsked för sjuklighet

 

 

Anders Hercules som d. 7 Sept 1820 blifvit på Rotens begäran Interims afskedad. D. 11 Dec s. år

 

 

 

 

 

 

I dess ställe antagen

And. Grön, östg

26

1

5

10

ogift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings den 4 Julii År 1825

17

Restad

Anders Green, östg

30

5

5

10

Gift

Approb, pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 October 1832

17

Restad

Anders Gren, östg

37

12

5

10

Gift

Pres, sjuk på Rothen enl attest

Attest: Lifgrenadieren No 17 Gren vid Lifkomagni å Kongl 1sta LifGrenadier Regementet är så illa siuk att hann

 omöijeligen kann kåmma ått Linköping till Mönstringen:

intygas af Undertecknade d. 10 October 1832 …… Jonas Svensson Rotmästare I:I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Malmen vid Linköping den 13 Junii 1836

17

Restad

Anders Gren, östg

41

16

5

10

Gift

Enligt läkarebetyg oförmögen

till krigstjänst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Begär och får afsked.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 29 Junii 1839

17

Restad

Anders Gren afskedad vid General Mönstringen den 30 Juni 1836 och i dess ställe den 12 December 1836 antagen

 

 

 

 

Samuel Staf, östg

24

2 ½

5

10

Gift

approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

17

Restad

Samuel Staf, förut kallad Samuel Samuelsson. Född i Nykihls Socken

34

12 ½

5

10

Gift

presens

 

 

Den 2 Maij 1815.

Antagen den 12 Dec 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen i Linköping den 17 Junii 1858

17

Restad

Samuel Staf, förut kallad Samuelsson. Född i Nykihls Socken

43 1/12

21 ½

5

10

Gift

Commenderad på Gotland

 

 

Den 2 Maij 1815.

Antagen den 12 Dec 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmslätt Linköping den 19de Junii 1862

17

Restad

Samuel Staf, förut kallad Samuelsson. Född i Nykihls Socken

44 1/12

25½

5

10

Gift

pr

 

 

 

Den 2 Maij 1815.

Antagen den 12 Dec 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen Linköping den 19 Junii 1865

17

Restad

Samuel Staf, förut kallad Samuelsson. Född i Nykihls Socken

50 1/12

28 6/12

5

10

Gift

Begär och får afsked med underhåll på exp.

 

 

Den 2 Maij 1815.

Antagen den 12 Dec 1836

 

 

 

 

 

Tjent väl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………       14 Julii 1868

17

Restad

Samuel Staf,. Den 19 Junii 1865 Afskedad vid General Mönstringen  Ersatt med

 

 

 

 

Gustaf Rest förut kallad Pettersson född i Westerlösa socken

23 ?/10

2 10/

12

6

 

gift

 

 

 

Den 26 September 1844

Antagen den 13 September 1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 22 Juni 1881

17

Restad

Gustaf Rest förut kallad Petersson född i Westerlösa socken af Östg län

36 9/12

15 9/12

5

9,5

Gift

Begär och får heta Flod

 

 

Den 26 September 1844

Antagen den 13 September 1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 28 Juni 1884

17

Restad

Gustaf Flod förut kallad Petersson född i Westerlösa socken af Östg län

39 9/12

18 9/12

5

9,5

Gift

 

 

 

Den 26 September 1844

Antagen den 13 September 1865