Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Restad nr 18

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

18

Restad

Jöns Reddersten, östg

30

8

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

18

Restad

Jöns Reddersten

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

18

Restad

Jöns Reddersten, östg

37

15

 

 

 

(se not 1761)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

18

Restad

Jöns Riddersten, östg

31

2

 

 

 

Siuk i Stralsund

 

 

( anm: ny soldat med samma namn)

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

18

Restad

Jöns Riddersten, östg

32

3

 

 

 

Siuk i Stralsund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

18

Restad

Jöns Reddersten, östg

33

4

 

 

 

Vacant

 

 

Efter erhållen notice död 1758

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

18

Restad

Anders Reddersten

30

5

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

18

Restad

Anders Reddersten, östg

43

18

5

8

gift

Sjuk, oduglig, får afsked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

18

Restad

Jonas Strömbeck, östg,

antagen den 27 October 1780

34

5

5

9 ¼

Gift

Sjuklig ..  commenderad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton ( anm: i Finland)

18

Restad

Corpor. Jonas Strömbeck, östg,

Hantvärk: Trägårdsmäst.

36

7

5

9

Gift

Pres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

18

Restad

Corp: Jonas Strömbäck, östg, Hantvärk: Trägårdsmäst.

37 ½

8

6

 

Gift

Blesserad på Arméns sjukhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

18

Restad

Corp: Jonas Strömbeck,

död d. 21 Jan. 1790

 

 

 

 

 

Blesserad på Arméns sjukhus

 

 

Corp. Nils Norrbom, östg,

Hit transporterad från Roten no 31

d. 28 jan 1790

25

7

5

11

Gift

 

Presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

18

Restad

Corporalen Nils Norrbom, östg

30 ½

9 ½

6

2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 26 September 1799

18

Restad

Corporal Nils Norrbom, östg, Degraderad för ”…” sjukdom d. 18 Majii 1796

37

16

6

2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping och Schenninge den 2 och 5 November 1803

18

Restad

Nils Norrbom, östg,

benådad med tapperhetspenning

41

20

6

2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet  ……16 October 1809

18

Restad

Norrbom, östg

24

1 ½

5

9

Ogift

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

18

Restad

Johan Norrbom, östg

26

4

5

10

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Platsen Malmen vid Linköping den 6 September 1821

18

Restad

Jonas Norrbom, östg

35

13

5

10

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 Junii 1836

18

Restad

Jonas Norrbom, östg

50

28

5

10

Gift

Enligt läkarebetyg oförmögen till krigstjänst. Begär och får afsked

 

 

 

 

med anmälan till underhåll. Bevistat afairen vid Idensalmi,

Säfvan och Ratan samt 1813 och 14 årens Fälttog i Norrge.

Tjent utmärkt väl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 29 Junii 1839

18

Restad

Jonas Norrbom afskedad vid Generalmönstringen den 13 Junii

1836 och den 12 September 1836 antagen

 

 

 

 

Johan Bomm, östg

25

2 ½

5

11

Ogift

approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

18

Restad

Johan Bom, förut kallad Johan Brostedt, född i V Husby socken

35

12 ¾

5

11

Gift

presens

 

 

Den 23 Julii 1814.

Antagen den 12 Sept 1836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  den 14 Julii 1868

18

Restad

Johan Bom, förut kallad Brostedt, född i V Husby socken

54

31 7/12

5

8 ½

Gift

Begär och får afsked för

sjuklighet enl läkare betyg

 

 

Den 23 Julii 1814.

Antagen den 12 Sept 1836

 

 

 

 

 

Anmäld till underhåll genast.

Tjent utmärkt väl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Malmen den 20 Junii 1871

18

Restad

Johan Bom, afsked vid Generalmönstringen den 14 Juli 1868

Ersatt med

 

 

 

 

Axel Theodor Strand, förut kallad Nyström

24 3/12

8

5

7

Gift

Rekryt appr

 

 

Född i Linköpings Stad den 11 Mars 1847

Antagen den 11 November 1868

5 5/12 vid

Kongl 2:a Lif Comp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …………  Malmen den 26 Juni 1875

18

Restad

Axel Theodor Strand, Interimsafskedad den 16 Maj 1872

Ersatt med

 

 

 

 

Frans August Resting, förut kallad Edgard.

25 5/12

3 1/12

5

9

Ogift

Rekryt appr

 

 

Född i Wårdsnäs socken den 11 Januari 1850

Antagen den 16 Maj 1872

 

 

 

Begär och får heta Frid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………… Malmen den 22 Juni 1881

18

Restad

Frans August Frid, förut kallad

Edgard Resting

31 5/12

9 1/12

5

9

gift

 

 

 

Född i Wårdsnäs socken af Östergötlands län

den 11 Januari 1850. Antagen den 16 Maj 1872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………… Malmen den 28 Juni 1884

18

Restad

Frans Aug. Frid, förut kallad

Edgard Född i Wårdsnäs socken

34 5/12

12 1/12

5

9

gift

 

 

 

den 11 Januari 1850.

Antagen den 16 Maj 1872