Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Ringby nr 19

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

19

Ringby

Eric Ringman, östg

45

22

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

19

Ringby

Eric Ringman, östg

52

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … öfver det sidst ifrån Sverige hitsända ärsättnings Manskap, för den i Pommern warande delen af  Kongl Östgiöta Infanterie Regemente, i anledning däraf, at härwarande Regiments Chef anmält …. Bland förenämde ärsättnings Manskap. Sådana Skola finnas, som till krigstjenst äro oduglige och mindre tjenlige, hållen i Stånds Zuarteret …..Den 8 Julii 1760

19

Ringby

Mag: Ringberg, östg

24

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

19

Ringby

Måns Ringberg

 

 

 

Blesserad d: 3 Octob: 1760.

Död af samma Blessur den 8 dito. Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

19

Ringby

Vacant

 

 

 

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

19

Ringby

Johan Ringman, östg

30

6

 

 

Gift

Har hopp om bättring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköping den 31 Augusti 1773

19

Ringby

Johan Ringman, östg

36

12

5

10

Gift

Har hopp om bättring, sjuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

19

Ringby

Johan Ringman, östg

43

19

5

10

Gift

Sjuk af vattusot

Oduglig, får afsked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

19

Ringby

Wilhelm Hagberg, östg

Antagen d 27 October 1780

29

5

5

11½

Gift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1788 den 15 September förrättades GeneralMunstring af undertecknade Hugo Wilhelm Hamilton ( anm: i Finland)

19

Ringby

Wilhelm Hagberg, östg

Handtvärk: skom

31

7

6

 

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

19

Ringby

Wilhelm Hagberg, östg

Handtvärk: skom

32

8

6

 

Gift

presens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

19

Ringby

Wilhelm Hagberg, östg

Handtvärk: skom

33

9

6

 

Gift

På arméns sjukhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

19

Ringby

Wilhelm Hagberg, östg

42

12 2/9

6

½

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping 18 Juni 1806

19

Ringby

Wilhelm Hagberg, östg

55

25

6

½

Gift

Sjuklig, får afsked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

19

Ringby

Ring, död på Nikala sjukhus år 1808, ärsatt d: 4 Sept år 1810 med från franska fångenskapen hemkomne

 

 

 

 

 

Tjenstbare Vollontairen

Anders Wänn, östg

26

9

5

7

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköpings Stad d. 25 Marti 1815

19

Ringby

Tjenstbar Wollontairn Anders Wänn, östg, varit fransk fånge

29

13

5

7

Gift

Sjuklig, begär och får afsked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Norrköpings Stad den 10 Jun 1818

19

Ringby

Tjenstbare Wolont. And. Wänn afskied 25 Mart 1815

Är ersatt d. 5te Aug 1815 med Grenadieren

 

 

 

 

 

Gustaf Blomm, östg

26

3

5

7

Gift

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 13 October 1832

19

Ringby

Gustaf Blom död d. 27 Maij 1830.

Efter honom antagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Blom, östg

26

1

5

10

Ogift

Pres approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

19

Ringby

Anders Blom, död den 6 November 1848. Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Petter Blom, förut kallad Anders Petter Elg

20 2/3

5/12

5

11

Ogift

Rekryt i årstjänst

 

 

Född i Furingstad sochn den 10 Nov 1828. Antagen den 23 Januari 1849.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …………  Malmen den 26 Juni 1875

19

Ringby

Anders Petter Blom,

Död på Roten den 2 October 1874

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacant att ersätta

 

 

 

 

 

Vacant att ersätta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …………  Malmen den 19 Juni 1878

19

Ringby

Vacant att ersätta.

Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Thure Alfred Tern, förut kallad Lilja

Född i Drothems socken

20 11/12

2 8/12

5

9

Ogift

Rekryt, Kom till Carlskrona

 

 

Den 30 juli 1857

Antagen den 28 Oktober 1875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………… Malmen den 28 Juni 1884

19

Ringby

Thure Alfred Tern, förut kallad Lilja

Född i Drothems socken

26 11/12

8 8/12

5

9

 

pres

 

 

Den 30 juli 1857

Antagen den 28 Oktober 1875