Tillbaka till startsida

 

Generalmönstring för ryttare på torpet Tvärdala 57

Källa: Generalmönsterrullor i SVAR

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 8 + 24-25

 

.. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet under Command af …  Linköping d 16: 17: 18 och 19 de Juni A:o 1712

57

Tvärdala

för Twärdahla, vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Skåning, född i Skåne, 40 år gl approbs

 

 

 

 

 

Vacant / Praesens

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1712               SVAR sid 311 + 324-325

. Öfver Östgiöte Cavallerie Regementet som …. 2dra Transporten till Pomern kommer att …d 3 November Anno 1712

57

Tvärdala

Hans Skåning, för Twärdahla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1716               SVAR sid 7 + 28

.. Öfver Östgiöte Regementet till Häst som blef Munstrade  …. Uti Lund den 5, 6, 7, 8 November Anno 1716

57

Tvärdala

Hans Skåning, ogift, 44 4 1/4, Skåning

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1719               SVAR sid 9 + 26-27

 

.. .. Lif Compagniet Munstrat af   …. Uti Ekeby den 1a September 1719

57

Tvärdala

Petter Dahlberg för Twärdala,

25 1/4

4 1/4

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1728   sid 30-32            SVAR sid 8 + 38-40

.. Lif Compagniet Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrat … uti Linköping d 19 Augusti 1728

57

Tvärdala

Petter Dahlberg för Twärdala,

35

10 1/4

 

 

Östg

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1733  sid 25              SVAR sid 9 + 29-30

.. Lif Compagniet under Östgiöta Cavallerie Regemente Mönstrade … uti Linköping d 30 Augusti Anno 1733

57

Tvärdala

Petter Dahlberg för Twärdala. Ryttaren 40 Åhr Gl, tiänt 15 1/4 Åhr, Östg, gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1739  sid 26-27              SVAR sid 6 + 31-32

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst … uti Linköping d      September A:o 1739

57

Tvärdala

för Twärdala Petter Dahlberg, Dimiterad wid Gen Mönstringen 1733 för 1 år.

vacant

 

 

 

 

 

… -…  Begär och får
afsked … gillad

 

 

I … Vacante Karlens ställe presenteras Nils Ålander, född i Östergötland Åå socken
22 åhr gl, gift, Gillas

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1741  sid 5    SVAR sid 12 + 28-29   (Kommendering till Finland)

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst och Lif Compagniet som blef Mönstrade af … uti Linköping d  5 October 1741

57

Tvärdala

för Twärdala wid Generalmönsteringen 1739 …
Nils Ålander, 31, 2, gift

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1744  sid 22              SVAR sid 9 + 29

..öfwer  Östgiöta Regemente till Häst Lif Compagniet som blef Mönstrat af … uti ... d  22 October 1744

57

Tvärdala

för Twärdala Nills Ållander

34

5

 

östg

 

commenderad

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet   1753                SVAR sid 7 + 42-43

Rulla uppå Kongl Maijt Östgiöta Cavallerie Regemente och Regements Stab som wisar huru den sig nu wärkeligen befinner, Mönstrat af … på Malmen wid Lindkiöping den 1 sta September 1753

57

Tvärdala

för Twärdala Nills Ålander, 43 åhr gl, tiant 14 åhr, östg, gift

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Maijts Nådigste befallning hållne bisickt ..(Handlingen trasig)..gemente till häst som förrättades af … Uti Norkioping den 1a Februarij 1762

Rulla uppå Kongl Maijt Östgiöta Cavallerie Regemente och Regements Stab som wisar huru den sig nu wärkeligen befinner, Mönstrat af … på Malmen wid Lindkiöping den 1 sta September 1753

57

Tvärdala

… Anders Dahlgren

31

2 3/4

 

östg

gift

Karlen approberas, (liderlig, odugl, …)

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagniet Annotations Rulla No 7 År 1764   Compagniet och östgiöta Regimente till Häst den 17 September 1764

57

Tvärdala

… afgått den 1 Febr 1763

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

Lif Compagnietz Annotations Rulla  Upprättad efter General Munster rullan d. 20 September 1770.   No 10

57

Tvärdala

… afgått den 1 Febr 1763, hästen wacant.  År 1771 d. 9 Augusti är till Ryttare antagen Johan Hellman

25

 

 

 

 

År 1771 d. 13 Sept är till Ryttarehäst antagen…

 

Källa: Krigsarkivet originalhandling: 2:a Livgrenadiärregementet, Livkompaniet, Serie DIII, Vol.1
Mönstrings och annotationsrullor 1762-1770  No.1

inget datum  (1770)

57

Tvärdala

… Afskiedad den 1 Febr 1763

 

 

 

 

 

Hästen casserad d. 12 Febr 1759

 

Generalmönsterrulla 2:a Livgrenadierregementet    1770                  Svar s: 6 +27-28

 

Munster Rulla öfwer Kongl Maijts Östgiöta Regemente till Häst   …. Malmen wid Linköping den    September 1770

Nr

Rote

Namn

Ålder

Längd fot

tum

Hästen

Gift

Anm

57

Tvärdala

för Twärdahla,  … af g … d 1 Febr 1763

 

 

 

 

 

Karl och häst vacant / vacant

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Linköping den 23 augusti 1775 ….

57

Tvärdala

Johan Hellman, östg

28

 

5

9

 

Vacant. Karl och häst
approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 14 juni 1778 ….

57

Tvärdala

Johan Hellman, östg

31

7

5

6

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. den 21 och 22 juni 1781 ….

57

Tvärdala

Johan Hellman, östg

34

10

5

? 1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet….. Malmen vid Linköping den 20, 21 ,22 och 23 juni 1785 ….

57

Tvärdala

Johan Hellman, östg

 

 

 

 

 

Kusk dödd den 29 sept 1782

 

 

Istället den 30 ? dec samma år

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Dahlström, östg

28

2 1/2

5

9

gift

Kusken approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet ….den 16 maj 1791 ….

57

Tvärdala

Johan Dahlström, östg

34

8 1/2

5

9

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 21 juni 1793 ….

57

Tvärdala

Johan Dahlström, östg

36

10 1/2

5

9

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Malmslätten vid Linköping ….den 27 september 1799 ….

57

Tvärdala

Johan Dahlström, östg

 

16 1/2

5

8 1/4

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   Uti Linköping och Schenninge den 2 och 5 november 1803….

57

Tvärdala

Johan Dahlström, östg

 

 

 

 

 

Avskedad vid cassationsmönstringen den 17 juni. …gammal och svag..får avsked/ vacant

 

 

Vacant

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. ? juni 1806

57

Tvärdala

Carl Hector, östg. commenderad

?5

2

6

1/2

ogift

1804 den 29 .J? antagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Norrköping …..20 juli 1817

57

Tvärdala

Jonas Hector, östg

30

9 1/6

5

6 3/4

ogift

 

 

 

Benådad med tapperhetsmedaille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjerregementet   …. Malmslätten vid Linköping 12 juli 1824

57

Tvärdala

Jonas Hector, östg

37

16 1/4

5

6 3/4

ogift

 

 

 

Benådad med tapperhetsmedaille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   ….6 juli 1827

57

Tvärdala

Jonas Hector, östg

40

19 1/4

5

6 3/4

ogift

 

 

 

Benådad med tapperhetsmedaille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   …. å Malmen den 20 de juni 1831…

57

Tvärdala

Jonas Hector, östg

44

23

5

7

ogift

 

 

 

Benådad med tapperhetsmedaille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Malmen den 23 juni år 1834

57

Tvärdala

Jonas Hector, östg

49

26

5

7

ogift

Pros. Enligt läkarintyg oförmögen till krigstjänst. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Benådad med tapperhets medaille, blesserad, lidit skeppsbrott vid Gefle och bevistat 1813 och 1814 årens fälttåg.

 

 

Benådad med tapperhetsmedaille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 5 juli 1837

 

 

 

 

 

 

 

57

Tvärdala

Jonas Hector, östg

 

 

 

 

 

Avskedad vid G M den 23 juni 1834.

 

 

Till detta nummer transporterad den 3 april 1835 från N.o 78 (Sikälla)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Sigurd, östg

36

12 1/2

5

11

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen  den 5 juni 1840

57

Tvärdala

Sven Sigurd, östg

39

15 1/2

5

11
1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 7 juli 1843

57

Tvärdala

Sven Sigurd, östg

42

18 1/2

5

11
1/2

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 19 Juni 1847

57

Tvärdala

Sven Sigurd, östg

46

22 1/2

5

11
1/2

gift

 

 

 

Den 17 dec 1824 ingått i rikets krigstjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   i Norrköping den 1 juli 1850

57

Tvärdala

Sven Sigurd, östg

48 11/12

25 1/2

5

11
1/2

gift

Närvarande

 

 

Förut kallad Sven Olofsson. Född i Kuddby Östergötland den 2 aug 1801. Antagen 17 dect 1824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 22 Juni 1853

57

Tvärdala

Sven Sigurd, östg

51 11/12

28 1/2

5

11
1/2

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Olofsson. Född i Kuddby Östergötland den 2 aug 1801. Antagen 17 dect 1824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   å Hälla Gästgivaregård  den 1 Juli 1856

57

Tvärdala

Sven Sigurd, östg

54 11/12

31

1/2

5

11
1/2

gift

Närvarande

 

 

Förut kallad Sven Olofsson. Född i Kuddby Östergötland den 2 aug 1801. Antagen 17 dect 1824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 27 Juni 1860

57

Tvärdala

Sven Sigurd, östg

 

 

 

 

 

Begär och får avskedför sjuklighet på grund av läkarbetyg. Anmäld till underhåll. Tjent utmärkt väl.

 

 

 

Ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Gustav Dahl

23
1/2

3 2/3

5

11

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Pettersson. Född i Gårdeby  Östergötland
27 dec 1836.  Antagen den 6 feb 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 23 Juni 1863

57

Tvärdala

Per Gustav Dahl

26
1/2

6
1/3

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Pettersson. Född i Gårdeby  Östergötland
27 dec 1836.  Antagen den 6 feb 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 20 Juni 1866

57

Tvärdala

Per Gustav Dahl

29
1/2

9 1/3

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Pettersson. Född i Gårdeby  Östergötland
27 dec 1836.  Antagen den 6 feb 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 25 Juni 1869

57

Tvärdala

Per Gustav Dahl

32
1/2

12 1/3

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Pettersson. Född i Gårdeby  Östergötland
27 dec 1836.  Antagen den 6 feb 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 29 Juni 1872

57

Tvärdala

Per Gustav Dahl

35
1/2

15 1/3

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Pettersson. Född i Gårdeby  Östergötland
27 dec 1836.  Antagen den 6 feb 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 14 Juni 1876

57

Tvärdala

Per Gustav Dahl

39
6/12

19

4/12

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Pettersson. Född i Gårdeby  Östergötland
27 dec 1836.  Antagen den 6 feb 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 28 Juni 1879

57

Tvärdala

Per Gustav Dahl

42
6/12

22

4/12

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Pettersson. Född i Gårdeby  Östergötland
27 dec 1836.  Antagen den 6 feb 1857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring 2:a livgrenadjärregementet   Malmen vid Linköping den 16 Juni 1883

57

Tvärdala

Per Gustav Dahl

46
6/12

26

4/12

5

9

gift

 

 

 

Förut kallad Sven Pettersson. Född i Gårdeby  Östergötland
27 dec 1836.  Antagen den 6 feb 1857