Tillbaka till startsida
Sammanställning rullor Vena nr 21

Källa: Generalmönsterrullor Västra Husby

Nr

Rote

Lifgrenadierens namn

Ål-

der

Tj.

år

Fot

Tum

Gift

Mönstringsanteckning:

Östgiöta Regemente till Foot, …. 25 October 1744

21

Hvena

Lars Ekebom, östg

62

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunstring … Östgiöta Regemente till Foth … uppå Malmen vid Linkiöping den 19 Maii 1750.

21

Hvena

Lars Ekebom, död den 29 Februari 1748,

1748 d. 31 Aug. antagen

 

 

 

 

 

 

Nils Bohm, östg

25

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönster Rulla öfwer thet Manskap af Östgiöthe Regementet till Foth som efter Kongl. Maii-ts Nådigste Befallning uppå Fästningsarbete till Storfurstendömet Finland och Helsingfors är Commenderadt och Munstradt blef af ….. wid (Enta) gniringsplatsen uti Norrköping d. 12 Junii åhr 1751.

21

Hwena

Nils Bohm

 

 

 

 

gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönstring …… uti Brincks Gästgifvare Gård den 23 Junii 1757

21

Hwena

Nils Bohm, östg

32

 

 

 

commend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmunster Rulla öfwer Kongl. Maii-ts Östgöta Regemente till Fots och den delen Däraf som här i Pommern är commenderat och Munstrad blef af …. …… Uti Stralsund d: 10 Februarii 1758

21

Wena

Nils Bohm, östg

32

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mönster Rulla öfver Kongl Majits Östgiöta Reg.te Till Foht och den delen Deraf som till Pommern commenderad är och Munstrad Blef af ….………….. Uti Dargelin d. 14 Nov. 1759

21

Hwena

Nils Bohm, östg

34

11

 

 

 

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring … och den delen däraf som hit till Pommern commenderad är … uti Nehringen den 19 November 1760

21

Wena

Nils Bohm, östg

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ….. Pommern ….. 11 November 1761 ….

21

Wena

Nils Bohm, östg

36

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring Östgöta regemente till Fots … Lambohåf Den 26 Augusti 1767

21

Wena

Nils Bohm, östg

42

19

 

 

Gift

Har hopp om bättring

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings den 13 Augusti 1777

21

Hwena

Jonas Wibom, östg

antagen d. 17 Maji 1776

26 1/4

1 1/4

5

9

 

approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Malmen den 13 Junii 1780

21

Wena

Jonas Wibom, död d. 28 Julii 1779. I stellet antagen

d. 25 Oct Samma år

 

 

 

 

Lars Wibom, östg

22

2/3

5

7

ogift

approberas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad den 7 de Novembris 1785 …

21

Wena

Lars Wibom, östg

27

6

5

7

Gift

Commenderad till Carlskrona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Uti Värälä Läger den 12 October 1789

21

Wena

Lars Wibom, östg

31

10

5

7

Gift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Lägret vid Väräle ……… 24 Aug. 1790

21

Hvena

Lars Wibom, afsked d. 12 Oct. 1789

 

 

 

Karlen är enligt Fältskärs intygande besvärad

 af andetäppa, dessutom klen, får afsked

 

 

Joh: Wenbom, östg, antag d.

ankom från Sverige

20

½

5

8

Ogift

Commenderad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 20 Junii 1793

21

Hvena

Johan Wenbom, Död i Finland d. 16 April 1791:  d. 31 December 1792 i stället antagen utan lega och … Manbara Volontairen Blomberg som d. 5 Martii 1793 (erhållit afsked?)

 

 

I dess ställe samma dag … utan lega och … blivit antagen Volontairen Alexis, hvilken d. 18 April 1793 blivit transporterad till Rökstad Rote No 16, i stället transporterad manbara Volontairen Eric Ahlstedt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Malmslätt vid Linköping den 26 September 1799

21

Hvena

Volontairen Eric Ahlstedt

 

 

 

 

 

appr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Linköping och Schenninge den 2 och 5 November 1803

21

Hvena

Clarinett Blåsarn Pet. Zetterberg

 

 

 

 

 

Sjuklig, begär och får afsked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring …. Platsen Malmen vid Linköping den … 18 juni 1806

21

Hvena

Clarinette Blåsarn Peter Zetterberg, fått afskied

d. 2 November 1803 och i dess ställe samma dag antagen

 

 

Sjuklig, begär och får afsked

 

 

Clarinette Blåsarn Anders Wänn

21

2

5

7

Ogift

Commend

Källa: Roterings Rulla 1: a Livgrenadiärregementet Cassations Munstringen …… Linköping den 21 Nov 1811

21

Wena

Lars Wänlig uptagen vid sista munst. som dödskuten, återkom den 7 Mars 1810

 

Har Bråck erhållit vid canalarbetet,

oförmögen till krigstjenst enligt attest,

 

 

 

 

 

 

begär och får afsked, med anmälan till underhåll af Canal Direction

 

Generalmönstring ……………… … Linköpings Stad d. 25 Martii 1815

21

Wena

Lars Wänlig afskeid vid mönstringen d. 21 Nov. 1811 ersatt d. 24 Mars 1812 med

 

 

 

 

 

 

Lars Wänlig, östg

24

3

5

8

Ogift

appr

 

 

( anm: felskrivet i GMR: ska vara Johan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ……………… … Norrköpings Stad den 10 Juni År 1818

21

Wena

Johan Wänlig, östg

27

6

5

9 ½

Gift

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping 21 Oct 1829

21

Wena

Jonas Wänlig transporterad till No 33 d. 1 October 1825 och i dess ställe samma dag hittransporterad

 

 

 

 

 

 

Grenad: No 12 Olof Färdig, östg

36

17

5

10

Gift

pres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Linköping den 18 Junii 1842

21

Wena

Olof Färdig död den 30 Dec 1841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wacant att ersättas

 

 

 

 

 

Wacant till ersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 21 Junii 1845

21

Wena

Vid Generalmönstringen 18 Junii 1842

Wacant att ersätta och den 1 Aug 1842 antagen

 

 

 

 

 

 

Jonas Wänn, östg

25

2 3/4

5

11

Gift

Pr, approberad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen vid Linköping den 12 Junii 1849

21

Wena

Jonas Wänn, förut kallad

Jonas Johansson Orre

27 3/4

6 5/6

5

11

Gift

presens

 

 

född i Örtomta Sochn af Linköpings län

den 10 de Sept 1821. Antagen den 1 Augusti 1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  uti Norrköpings Stad den 21 Juni 1862

21

Wena

Jonas Petter Wänn, förut kallad

Johansson, född i Örtomta Socken

40 3/4

19 5/6

5

11

Gift

presens

 

 

den 10 de Sept 1821.

Antagen den 1 Augusti 1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 20 Juni 1871

21

Wena

Jonas Petter Wänn, Interimsafskedad den 8 Januari 1871 ersatt med

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Fredrik Wänn, förut kallad Jonsson, född i W Husby socken

24 6/12

3/12

5

Gift

Rekryt appr

 

 

Den 5 December 1846

Antagen den 20 Mars 1871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmönstring ………………  Malmen den 28 Juni 1884  No 1 Lifkompaniet

21

Wena

Johan Fredrik Wänn, förut kallad Jonsson, född i W Husby socken

37 6/12

13 3/12

5

9,5

Gift

presens

 

 

Den 5 December 1846

Antagen den 20 Mars 1871