Soldatfamiljer Hälla  nr 10   

 

 

 

 Torpet som det är idag

Torpet finns kvar och är inte särskilt förändrat
från ursprunget och kommer att varsamt
renoveras.
Uthuset som var i stort sett nedrasat har renoverats upp.
Bidrag till renoveringen kommer att erhållas.
 


Vid torpet
omkring 1901

Oskar Norrbom f Sköld född 1874 04 22
Otto     född 1874 04 22   (Tvillingbröder)
Okänd
Hulda Hellström  f 1868 04 18
Gustav Alfred Hellström f Sköld
född 1865 11 13
Einar Hellström född 1898 04 17
Sigrid född 1891 08 22


 


 


I denna sammanställning har i princip endast soldaterna och deras familjer medtagits. På torpet kan i många fall även övriga personer bott under kortare eller längre perioder. Alla som varit skrivna på torpet från 1771 till 1936 kan du finna i vår avskrift och sammanställning över husförhör och församlingsböcker.
 
      - 1744
 
 
Livgrenadjär  Nils Hällman

Gift 1718 06 17 med

född  omkr. 1696       död 1777 08 02 (81 år 6 mån)
Antagen
Avsked 1744 10 25
Hustru Kerstin Larsdotter född omkring 1691 01 död 1760 09 05  (69 år 8 mån)
1719 03 01 och 1720 02 14 dödfödda barn  
Dotter Catharina född 1721 08 13       död 1753 09 17 (32 år)
Dotter Ingeborg född 1723 11 12
Dotter Brita född 1729 01 01  Hällbyhagen
Son Niklas född 1731 05 16  Hällbyhagen död 1737 01 14  
Dotter Anna född 1734 05 30  Hällbyhagen
Gift ?? med  
Hustru Brita Hansdotter född omkring 1711 02  död 1776 08 24 (65 år 6 mån)

1748- 1753
 
 
Livgrenadjär  Johan Valentin Scherf
 

Gift 1761 10 11 med

född  1729 12 21 Hässelby
Antagen 1748 08 31
Avsked
 
Hustru Anna Magdalena Rundberg född 1737     död 1801

1753- 1786
 
 

Livgrenadjär  Jonas Hällman    Korpral 
(född Nilsson)
Gift 1755 09 29                      

född  1733  död 1795 01 30 (61 år 6 mån)
Antagen 1753 07 12
Avsked

Hustru Anna Olofsdotter
Dotter Catharina
Dotter Ingierd
Son Jonas

Systerdotter Maria Larsdotter 
Brorsdotter Maja Jocbsdotter           

 

född 1725    död 1786 09 19 (61 år 7 mån)
född  1757 11 08   V Husby
född  1763 09 28   V Husby  död 1773 07 18  Kopporna
född  1767 08 07   V Husby  död 1786 09 16  Rödsot

född omkr 1765
född 1768

 

Jonas Hällman gifte om sig 1787 03 25 med pigan
Maria Jönsdotter.     

Jonas Hällman var vid sin död 1795 boende i Stafsäter och benämns
avskedade corporalen

 

född 1742  (1748 ? ) 
1788 - 1803
 
 
Livgrenadjär Samuel Hällman


 
född  1764  Vena
Antagen 1788
Avsked 1803
 

Hustru Christina Månsdotter
Dotter Anna Cajsa         
Dotter Christina 
Son Johan                  
Dotter Anna                   
Son Samuel                
Dotter Greta                              
Dotter Anna Elisabeth 

Piga Maria Nilsdotter  Tjänst i Kullerstad.

Samuel Hällman är avskedad vid marknaden 1803

född 1770 Gistad
född 1792 01 06    V Husby  död 1794 04 08
född 1793 03 19    V Husby
född 1795 06 04    V Husby
född 1796 12 30    V Husby  död 1797 02 19  Slag
född 1799 11 17    V Husby
född 1802 03 30    V Husby
född 1798 05 01    V Husby  död 1798 06 14  Kikhosta 

1804 - 1806
 
 
Livgrenadjär Lars Häll 
I generalmönstringsrullan 1806 står att han är kommenderad till Pommern
född  1776
Antagen 1804 03 06
Avsked 1806
Hustru Stina Karlsdotter
Son Sven
Son Karl Magnus
Dotter Brita Kajsa
Dotter Stina Greta
född 1769
född 1796 Björsäter
född 1798 Björsäter
född 1801 Björsäter
född 1804 Björsäter

1807- 1815
 

Livgrenadjär Nils Häll
Medalj för tapperhet i fält
   

född  1769 10 03 Gammalkil
Antagen  c:a 1790
Avsked 1815 03 25

Hustru Lisa Persdotter
Dotter Maja Stina
Dotter Anna Britta
Dotter Lisa
Son Jonas Petter

född 1769 02 06 Östra Skrukeby
född 1792 07 10 Björsäter  (Fånig)
född 1802 05 13 Björsäter
född 1804 02 10 Björsäter
född 1807 08 14 Björsäter


1816- 1841
 
 
Livgrenadjär Anders Rehn  
Kom från Mogata 1816

 
född  1788 10 26 Ringarum  död 1877 01 08
Antagen 1815 08 05
Avsked 1840 06 30
 

Hustru Inga Lena Johansdotter
Son Peter Johan
Dotter Stina Cajsa 
Dotter Inga Lena 
Dotter Anna Lovisa 
Son Karl Anders 
Son Johan Petter 
Son Johan Petter 
Dotter Johanna Charlotta  

född 1792 05 15  Mogata  död 1842 07 18
född 1813 10 24  Mogata  Drunknad 1816 06 19
född 1816 09 18  V Husby
född 1819 04 30  V Husby
född 1822 12 31  V Husby
född 1825 06 18  V Husby
född 1828 01 13  V Husby   död 1828 02 14
född 1829 01 02  V Husby
född 1835 11 09  V Husby 

1841  - 1863
 
 
Livgrenadjär Johan Olof Lants 
Från Kuddby 1841
 
född  1816 02 10  Lunda
Antagen 1841 04 05
Avsked 1863 06 20

Hustru Anna Charlotta Lindholm 

Son Karl Johan  
Son Adolf Ludvig  
Son Olof August   
Son Per Gustav
Dotter Vilhelmina Charlotta 
Son Olof Alfred  
Dotter Hilma Charlotta 
 

Johan Olov Lants med hustru och barnen Olof, Hilma och Per flyttar till Norrbotorp 1863 och vidare till Lunda 1865
 

född 1815 11 26 Ö. Eneby  Från Kuddby 1841

född 1842 07 11 V Husby
född 1844 08 19 V Husby
född 1846 06 17 V Husby  död 1851 04 19
född 1848 05 23 V Husby
född 1850 05 08 V Husby  död 1851 04 03
född 1852 04 19 V Husby
född 1857 11 08 V Husby
  

På torpet under tiden 1856-1863
 
1856  - 1857
 
 
Torpare Peter Persson
 
född  1822 02 19 Björsäter
 

Hustru Britta M Stenberg

Dotter Kristina Sofia
Son Sven August

Familjen flyttar till Norrköping 1857

 

född 1820 12 01 Ringarum

född 1847 10 22 V Husby
född 1853 04 29 Skönberga   död 1857 09 01 

1859-1863

Skomakare Anders P Lindal                      Ofärdig

Hustru Lena Jonsdotter                             
Son Gustav Leander                                 

Lärling Alfred Andersson                          

Pigan Maja Stina Jonsdotter
Son Carl Fredrik                                       

Jonas Hansson                                          

 

född 1809 05 09 V Husby

född 1809 09 12 V Husby
född 1837 02 10 V Husby 

född 1844 07 16 Skönberga

född 1824 04 08 Skärkind
född 1855 12 01 V Husby

född 1803 02 12 V Husby

1864-1886
 

 

 

Lifgrenadjär Sven Peter Granat (tid.Krok)
Kom 1864 03 26 från Ö Harg 
 
Gift 1857 11 01
född 1830 12 30 Ödeshög  död 1911 10 04 S:t Johannes
Antagen 1864 05 15 (tid antagen 1855 12 10)
Avsked 1886 04 30 
 

Hustru Anna Sofia Ljung 


Son Sven Johan
Dotter Hilma Christina
Son Oskar Fredrik   
Son Carl Albert
Son Carl Alfred  

Kvarvarande i familjen flyttar 1886 04 30 till S:t Johannes
 

född 1832 08 07  Askeby  död 1886 04 24  
Kom 1864 03 26 från Ö Harg

född 1858 11 01  Ö Harg   död 1945 02 04 Kullerstad
född 1861 02 24  Ö Harg   
född 1863 11 30  Ö Harg  
född 1866 07 22  V Husby  död 1866 09 26
född 1872 09 21  V Husby


 
1886-1903
 

 
Lifgrenadjär Gustav Alfred Hellström
Hette tidigare Sköld 
 
född 1865 11 13  V Husby död 1903
Antagen 1886 05 18
Avsked
Kom  1886 11 18 från Minsjö där han varit dräng några
månader. Dessförinnan har han varit på prästgården
och kom innan dess från Drothem
Gift 1890 11 09 

Hustru Hulda Malkina Karlsson


Dotter Sigrid Maria 
Son Gustav Einar

 

född 1868 04 18 Linköping 
Kom 189011 07 från Linköping

född 1891 08 22 V Husby
född 1898 04 17 V Husby