Soldatfamiljer Luddingsbo  nr 59

Torpets  läge något osäkert då tidigare uppgifter troligen inte är korrekta.. Skylt som är uppsatt säges sitta på fel torp.

Mycket arbete har lagts ned  på att följa upp vilka som har bott på de omkringliggande torpen och ett är säkert, det har aldrig bott några soldater på Bergdalen. Däremot har det bott några avskedade soldater på Björklund. Det torde alltså röra sig om Lilla Vik på Bordstorps marker.
 

 

 
Skylt som sitter på fel torp.
 
I denna sammanställning har i princip endast soldaterna och deras familjer medtagits. På torpet kan i många fall även övriga personer bott under kortare eller längre perioder. Alla som varit skrivna på torpet från 1771 till 1936 kan du finna i vår avskrift och sammanställning över husförhör och församlingsböcker.

I maj 1791 gjordes en sammanslagning av Östgöta Kavalleriregemente och infanteriregementet till ett förband, Livgrenadjärregementet. Ryttarna blev Livgrenadjärer.
   

 

Soldatfamiljer i Luddingsbo nr 59

 

 

1712-1718
 

Ryttare Joen Ludding

 

Född  1661 i V. Husby. Död 1744-02-14 i V. Husby.   
Antagen
Avsked  1718 07 03

V. Husby,  C:3 210279 6/10  död 1744-02-14 i Lilla Alingsbo   Rytt. Jon Ludding, 83 år.

H. Karin Olovsdotter

f. 1677?. Död 1729-10-09 i V. Husby

V. Husby, C:2 210278 5/6 död  1729-10-09 i Lilla Alingsbo  Joen Luddings hu. Karin Olovsdotter, 52 år.

D. Karin

f. 1718-08-10 i V. Husby. C:2 210278 3/6

 

(Fadern stod som Ryttare Jon Ludding i Luddingsbo.)

H. Anna Nilsdotter

 

V. Husby C:2 210278 4/6 1730-11-29 vigdes Enkling Jon Svensson Ludding i Alingsbo med P. Anna Nilsdotter.  

 

1718-1718
 

Ryttare Hans Luding

 

Född        död 1718 12 09
Antagen 1718 08 26
Avsked  1718 12 09

 

1719-1728
 

Ryttare Anders Åman

 

Född   c:a 1687    
Antagen 1719 04 02
Avsked  1728 04 01

 

 

1728-1757 c:a
 

Ryttare Nils (Eriksson)  Lundgren

 

Född c:a 1708
Antagen 1728 08 19
Avsked  c:a 1757

V. Husby 210278 4/6 1729-10-26 vigdes Ryttare Nils Eriksson Lundgren och Pig. Anna Håkansdotter i Luddingsbo.

H. Anna Håkansdotter

 

D. Anna Margareta

f. 1729-12-23 i V. Husby, C:2 Lilla Vik. 

S. Andreas

f. 1732-04-26 i V. Husby, C:2 Lilla Vik. 

 

 

 

 

1757-1774
 

 

Ryttare Måns Månsson Lundgren
1799-11-24 avled Kyrkovakt. Måns Månsson Lundgren från Björklund i V. Husby, 73 år, 4 mån. och 11 dgr
.

Vigd 1757-10-14 i Löt.med

Född 1726-07-13??.  död 1799-11-24  V Husby
Antagen 1757 c:a
Avsked
 1774-08-17

 

H. Katarina Nilsdotter

f. 1736-03-26 i Löt. Död 1762-03-03 i Löt (L.Vik).

 

 

V. Husby C:3 210279 10/10 Vigda 1762-10-24 Ryttaren för Luddingsbo Måns Lundgren och Pig. Catharina Andersdotter i V. Husby. V. Husby C:3b, sid. 664. Hon dör 1793-12-16 i Björklund i V. Husby.

H. Katarina Andersdotter

f. 1739-07-22 i V. Husby. Död 1793-12-16 i V.Husb

D. Katarina (Karin) Månsdotter     *

f. 1763-10-09 i Löt. Död 1795-06-04 i Löt.

S. Anders Månsson                       *

f. 1765-12-09 i Löt. Död 1771-07-21 i Löt  

S. Nils Månsson Thor                    *

f. 1768-02-01 i Löt. Död 1806-07-01 i V. Husby

D. Maria Kristina Månsdotter        *

f. 1770-03-17 i Löt  

D. Anna Månsdotter                      *

f. 1773-01-01 i Löt. Död 1773-06-27 i Löt  

D. Anna Elisabet Månsdotter         *

f. 1774-12-06 i Löt. Död 1806-08-25 i V. Husby

Löt C:3 2190924 1/3 =  Anna Elisabet f. 1774-12-06: Fader Rytt. Måns Lundgren och H. Catharina Andersdotter i  Lilla Vik.

* = samtliga dessa barn är födda i Lilla vik i Löt.

D. Helena Månsdotter ”Lena”

f. 1777-08-13 i V. Husby, Björklund.

Död  1823-04-04 i V. Husby Soldattorp nr 15.  

S. Dödfödd son

f. 1781-04-17 i V. Husby, Lilla Alingsbo

 

 

1776-1789
 

 

Ryttare Anders Lustig

 

Född  1751 c:a Död 1789-08-05 (Ej i V. Husby el. Löt)
Antagen 1776
Avsked  1789-08-05

H. Anna Maja Jonsdotter

f. 1754 ???

S. Johannes

f. 1776-11-23 i Löt

S. Anders

f. 1778-12-29 i Löt

S. Nils

f. 1785-02-17 i Löt

D. Maria Stina

f. 1788-01-21 i Löt

 

 

1789-1800
 

 

Livgr.  Håkan Luddman

 

Född  1759-01-27 i Risinge. Död 1832-07-29 i V. Husby
Antagen 1789-10-22
Avsked
. c:a 1800

 

Vigda 1787-05-20 i Löt.

H. Katrin Jonsdotter

f. 1763-02-02 i Grebo. Död 1828-03-17 i V. Husby

S. Karl Hjert

f. 1787-06-13 i Löt  

D. Maja Kajsa

f. 1791-09-05 i Löt

S. Nils Gustav

f. 1793-12-04 i Löt

D. Anna Brita

f. 1796-04-06 i Löt

S. Håkan

f. 1798-05-17 i Löt

 

 

1800-1809 ?
 

 

Livgr. Per Luddman

 

Född  1779-01-27 i Tingstad. Död 1812-02-15 i V. Husby 
Antagen c:a 1800-07
Avsked

 

Vigda 1801

H. Kristina Nilsdotter

f. 1780-01-20 i V. Husby

D. Kristina Katarina

f. 1802-04-05 i V. Husby

S. Harald Persson

f. 1804-01-03 i V. Husby

D. Anna Brita

f. 1806-11-02 i V. Husby

S. Nils Peter

f. 1808-10-07 i V. Husby

S. Jonas

f. 1810-11-11 i V. Husby

 

 

1810-1815
 

 

Livgr. Östen Nafström Roscher

 

Född 1772 i Skönberga
Antagen
Avsked

H. Anna Stina Eriksdotter

f. 1778. Död 1812-03-14 i Borg o Löt

S. Sven

f. 1800 ?, Död 1812-03-17 i Borg o Löt

S. Johan Erik

f. 1811-02-19 i Borg o. Löt

H. Brita Lisa Johansdotter

f.  ??? Vigda 1812-09-13 i Borg o. Löt

S. Anders Petter

f. 1813-10-03 i Borg o. Löt

 

 

1815-1824
 

 

Livgr. Lars Sigurd

 

Född  1791-09-25 i Vårdsberg
Antagen 1815-09
Avsked  1824-07-12

H. Johanna Andersdotter

f. 1794-05-15 i Flisby (F)

S. Karl Fredrik

f. 1817-06-27 i Borg o. Löt

S. Anders

f. 1818-10-06 i Borg o. Löt. Död 1819-07-13.

D. Anna Kristina

f. 1820-04-16 i Borg o. Löt

D. Maria

f. 1822-02-19 i Borg o. Löt

D. Lovisa Dorotea

f. 1824-02-06 i Borg o. Löt

S. Johannes

f. 1825-10-11 i Borg o. Löt

 

 

1825-1837
 

 

Livgr. Johan Vilhelm Lehman

 

Född  1804-07-05 i Dalhem (H). Död 1837-04-29 i Borg.
Antagen 1825-03-31
Avsked  1837-04-29

H. Anna Kristina Bladström

f. 1806-04-23 i Lofta (H). Död 1837-04-19 i Borg.

 

Vigda 1827-08-12

S. Johan

f. 1824-12-02 i Dalhem

S. Karl Adolf

f. 1828-10-15 i Borg o. Löt

D. Anna Vilhelmina

f. 1830-11-15 i Borg o. Löt

S. Svante Gustav

f. 1832-05-14 i Borg o. Löt

D. Sofia Charlotta

f. 1833-11-26 i Borg o. Löt

D. Johanna Kristina

f. 1836-08-29 i Borg o. Löt

 

 

1838-1850
 

 

Livgr. Carl Fredrik Hugo

 

Född 1817-12-27 i V. Husby  Död 1879-05-25?
Antagen 1838-02-17
Avsked 1850-10-04 transport till Kulla

Förut kallad Karl Fredrik Jonsson Hugner. Son till Johan Hugner på Nr. 56. Vigd 1844-11-01. Transporteras till Kulla Nr. 58 1850. Flyttade 1855 till Norrköping.

H. Maja Greta Jönsdotter

f. 1816-05-10 i V. Husby. Död  1890-07-20 ?

S. Karl Johan

f. 1846-06-?? i Löt. Död 1846-07-03 i Löt.

S. Karl Fredrik

f. 1850-03-12 i Löt

S. Anders Gustav

f. 1851-11-16 i V. Husby

S. Johan August

f. 1854-01-01 i V. Husby

 

 

1850-1869
 

 

Livgr. Carl Gustav Grip

Förut kallad Karl Gustav Appelqvist

Född 1811-12-17 i Skällvik. Död 1894-01-18 i Borg
Antagen 1835-09-14   Transp till torpet c:a 1850
Avsked  1869-06-25

H. Anna Kajsa  Malmström

f. 1817-01-20 i Skällvik. Död 1880-11-01 i V.Husby

D. Ulrika Sofia

f. 1842-05-29 i Drothem

D. Edla Johanna

f. 1845-07-16 i Drothem

S. Karl Gustav (Felix)

f. 1848-06-16 i Drothem

S. Oskar Fredrik

f. 1855-07-30 i Borg o. Löt

 

 

1869-1900
 

 

Livgr . Skarpskytt Carl Gustav Felix
Förut kallad Grip

Född 1848-06-16 i Drothem. Död 1927-11-25 i Borg
Antagen 1866-11-25  Transport till torpet 1869-10-06
Avsked

Vigd 1869-07-02. med

 

H. Karolina Matilda Roxström

f. 1848-01-02 i Drothem. Död 1889-02-06

S. Karl Hjalmar

f. 1871-04-30 i Borg 

D. Sofia Helena

f. 1873-05-15 i Borg 

S. Gustav Albin

f. 1875-06-21 i Borg. Död 1950-05-07 i Ö.Eneby

S. Ett dödfött gossebarn

f. 1876-12-13 i Borg

D. Hilda Elvira Eugenia

f. 1878-01-26 i Borg

D. Selma Karolina

f. 1880-12-21 i Borg

S. Knut Edvin

f. 1884-07-23 i Borg

 

Vigda 1902-12-19

H. Anna Karolina Karlsson f. Canal

f. 1844-07-08 i V. Husby

 

 

1899-1906
 

 

Livgr. Harald Emil Felix

 

Född  1880-05-29 i V. Husby
Antagen
Avsked

Vigd 1903-11-19 med

 

H. Gunborg Albertina Viktoria Nyqvist

f. 1884-01-06 i Oppeby (E)