Soldatfamiljer Norrbo nr 8 

Torpet är rivet och ersatt med en stor tjusig villa med  swimmingpool. Ägare är Mats Ottosson som är innehavare till firman Mark- och Miljö vid Klubben, hans hustru Ulrika och döttrarna Lovisa och Olivia. Kontrasten mellan torpen nr7 och 8 är mycket stor och fascinerande.

Vid torpvandringen den 23/9 2006 överlämnades forskningsmaterial,
utlåtande av syn från slutet av 1800-talet upplästes och skylten upp-skruvades på garageväggen.

Torpets knekttavla och faderns rotekistor har Uno Norrbom skänkt till S:t Ragnhilds Gille i Söderköping.

         

Gammalt foto på torpet
 

I denna sammanställning har i princip endast soldaterna och deras familjer medtagits. På torpet kan i många fall även övriga personer bott under kortare eller längre perioder. Alla som varit skrivna på torpet från 1771 till 1936 kan du finna i vår avskrift och sammanställning över husförhör och församlingsböcker.
 

 

 

 

 

  Flygfoto som blekts med tiden.
1742-
 
 
Livgrenadjär Johan Norling
smed
I Finland 1761
Står 1758 03 13 och 1761 i rullorna som fången i Pommern
 
född c:a 1715  
Antagen c:a 1742
Avsked 1764 06 30

 
Hustru Kristina Larsdotter född c:a 1700   död 1746 12 29  (46 år)
Omgift 1747 11 08 med:  
Hustru Anna Persdotter  (från Önstorp) född
Dotter Anna Katarina född 1750 06 18  V Husby
Son Peder född 1756 10 22  V Husby   död 1757 07 07  V Husby
   
1768- 1790
 
 
Livgrenadjär Olof Norling
(I Finland 1788-1789) 
född 1747     död 1789 12
Antagen 1768 10 20
Avsked 1789 10 18
Enligt fältskärs attest: Gikt, svag hörsel Fält oduglig till kronans tjänst
Anm. Får aprob afsked. (Godkänt avsked)
Hustru Brita Persdotter

Dotter Catarina 
Son Måns 
Dotter Anna Britta
Dotter Brita
Dotter Kjerstin
Dotter Ingiel

född 1744  Kullerstad  död 1824 09 29

född 1769 06 20  V Husby
född 1772 07 13  V Husby
född 1776 09 14  V Husby     
född 1778 12 18  V Husby      död 1790 06 22  (12 år)
född 1782 12 14  V Husby      död 1786 03 08
född 1775 09       V Husby      död 1775 10 30


1790- 1814
 
 
Livgrenadjär Elias Norling
(I Finland 1790)


    
född 1768 04 10  Kimstad död 1833 08 12 (Bröstfeber)
Antagen 1790 08 05
Avsked 1813 11 05
Har fått medalj för tapperhet i fält.
 

Hustru Christina Håkansdotter                   
Dotter Maja Stina
Dotter Maria Catharina  
Son Anders

Inneboende:
Per Larsson        
Hustru Catharina Eriksdotter  
 

född 1767 09 12  Skärkind
född 1793     död 1793 03 04
född 1797 03 30  V. Husby
född 1800 02 17  V Husby  död 1800 03 25  v Husby


född 1731  V. Husby
född 1734  V. Husby
 
Livgrenadjär Elias Norling flyttar med familj till Nedra Berg 1814
där han står skriven som avskedad livgrenadjär.
 
1814- 1816
 
 
 Skräddare  Joakim Jakobsson
 
född 1788 11 09 Gårdeby
 
Hustru Brita Lisa  Eriksdotter
gifta 1814 1/10
Son Gustav 
(Har dräng och piga)
Flyttar till Ö Ryd 1816
född 1789 02 25  Drothem

född 1815 06 14  V Husby

 

1816- 1825
 
 
 
Livgrenadjär  Jakob Lönn
Fader Lars Gädda Gädderstad nr 13

 
född 1792  11 16 V. Husby
Antagen 1815 08 05
Avsked 1825 07 04
 

Hustru Stina Kajsa Andersdotter  Gifta 1816 27/12
Dotter Anna Maja

Moderänkan Andersdotter (Jakobs mamma)
Son  Lars Larsson
Dotter Maria Larsdotter
Till hus:
Änkan Ljungberg 

född 1775 11 26  V Husby
född 1818 10 28  död 1819

född 1778 02 18  Ö. Husby  fattig
född 1804 04 19  V Husby
född 1806 08 01

född 1757 09 10  död 1820 10 02


1825- 1834
 
Livgrenadjär  Samuel Lönn 


 
född 1803  06 26 Gårdeby
Antagen 1825 10 10
Avsked 1833 12 10
 

Hustru Anna Brita Månsdotter 
Son Jonas  Fredrik 
Dotter Anna Charlotta 
Dotter Carolina 

På torpet finns pigor fram till 1833
 

född 1797 04 07  Kom från Drothem 1824
född 1827 10 30  V Husby  död 1829
född 1830 08 05  V Husby
född 1833 02 14  V Husby


 

1834- 1865
 
 
Livgrenadjär  Carl Petter Stein
Tidigare Karlsson

 
född 1809  02 04  Grebo
Antagen 1834 03 17
Avsked 1865 06 19
 

Hustru Brita Stina Persdotter 
Son Carl Johan 
Frans August   
Son Adolf Fredrik 
Son Gustav Alfred  
Son Anders Fredrik 


 

född 1812 03 12  Drothem
född 1837 09 04  V Husby
född 1842 02 01  V Husby
född 1845 01 23  V Husby   död 1847 09 01
född 1847 07 24  V Husby
född 1850 03 10  V Husby


 

1866- 1892
 

 
Livgrenadjär  August Norrbom 
Har haft namnet Ringström tidigare 
(Kom från Stockholm 1865 11 23)
Tidigare anställd vid 2:a Livkompaniet
Ställes 1891 07 10 till 9 mån förbättring för sjuklighet
född 1838  07 18  Ringarum
Antagen 1866 01 27
Avsked 1892 04 11

 
Hustru Karolina Johansdotter  gifta 1865 11 12
Dotter Hilda Karolina 
Dotter Elin Karolina
Fosterdotter Alfrida Olivia Andersdotter 
Fosterdotter Hilda Emilia      Andersdotter
född 1831 10 01  Ö Ryd
född 1866 12 02         död 1866 12 22
född 1869 07 28         död 1875 11 30
född 1863 11 11  V Husby
född 1871 12 06  Norrköping    Kom från Norrköping 1877

1892- 1912
 
 
Livgrenadjär  Oskar Fredrik Norrbom
Har haft namnet Sköld tidigare 
Utbildas till Furir vid Malmen och Norrköping 
född 1874 04 22  V Husby  död 1948 09 03
Antagen 1892 10 18
Avsked 1927 10 17


Fosterdotter Britt Viktoria Jonsdotter


Hustru Elin Maria Larsson
Son Oskar Melker 
Son Uno Fredrik 
Dotter Märta Elisabeth 
Son John Valdemar  
Dotter Elsa Maria    
Dotter Ingrid Kristina  
 


född 1884 01 08  S:t Olai
Kom från S;t Olai 1892 01 15

född 1871 11 27  Vårdsberg
född 1898 07 05  V Husby  död 1902 02 23
född 1900 02 23  V Husby
född 1902 04 26  V Husby
född 1905 05 19  V Husby
född 1907 03 04  V Husby
född 1910 11 25  V Husby
 

Under sin utbildning arrenderade Oskar ut torpet
under tiden 1893 31/7 – 1897 11/11 till:

 

 

Arrendator August Larsson 
Hustru Britta Maria Persdotter född Stubbe 
Gifta 1864 29/7

Dotter Elin Maria 
Dotter Hulda Kristina
Son Johan Albin
Son Eskil Ludvig 

 

född 1829 02 24  Vårdsnäs
född 1842 07 29  Vårdsnäs


född 1871 11 27   Vårdsberg
född 1874 06 13   Vårdsberg
född 1878 02 19   Rystad
född 1883 08 04   Norrköping Borg

 

Oskar Fredrik Norrbom flyttar som sista soldat  på torpet till arrendatorbostaden vid Prästgården 1912 8/11
 

 

Oscar Norrbom

Elin Norrbom