Soldattorp Tvärdala  nr 57 (Sveden)

Torpstugan finns kvar ännu idag. I ursprungligt
utförande som för 100 år sedan men i mycket
dåligt skick. Rivning har dessvärre skett.
  

 

 En bild på torpet som det sett ut en gång
 Året är 1902 i november vid begravningen av
 Johan August Karlsson arbetare född 1830 i V. Husby
 Död 6/11 1902
 Gift 1857 med  Inga Maria Djurström född 1830 i  Ringarum
 Paret inflyttade 1890. Inga Maria utflyttade 28/10 1907.
 Inga Maria står på bilden 3:dje från vänster


 


 
 

Soldattorp Tvärdala  nr 57 (Kullen)

 

Torpet finns inte kvar idag.
Endast grundrester och en hoprasad vedspis
minner om ett torp på platsen. Troligen har detta torpet varit som reserv och till avskedade knektar.


 

En bild på torpet som det sett ut en gång    


I maj 1791 gjordes en sammanslagning av Östgöta Kavalleriregemente och infanteriregementet till ett förband, Livgrenadjärregementet. Ryttarna blev Livgrenadjärer.

Ca 1712- 1718

 

Ryttare Hans Skåning

 

Född c:a 1672 Skåne
Antagen c:a 1712
Avsked  c:a 1718
 

   


1718 -1733
 

 

Ryttare Petter Dahlberg

 

född ca 1693
Antagen c:a 1718

Avsked c:a 1733 (Dimiterad för 1 år)

 


1739 -1759
 

 

Ryttare Nils Ålander


Gift med

född  1720 Å
Antagen c:a 1739

Avsked  c:a 1759

 

Hustru Katarina Jonsdotter
Son Per
Dotter Kristina Catharina
Son Sven
Son Nicolaus
Dotter Anna Maria
Son Niklas
Dotter Rebecka

född 1740 05 22 V Husby  död 1749 09 10
född 1743 11 22 V Husby
född 1747 10 29 V Husby
född 1750 02 24 V Husby  död 1750 09 24
född 1751 08 27 V Husby
född 1753 08 03 V Husby
född 1756 06 16 V Husby

1759 - 1763

 

Ryttare Anders Dahlgren


Gift med

född ca 1731
Antagen ca 1759
Avsked 1763 02 01
 

Helena Kindgren
 

född ca 1739  död 1798 03 28  Enka
 


1770 - 1782
 

 

Livgrenadjär Johan Hellman

 

Gift med
Hustru Stina Andersdotter
Son Olaus 

född 1746   död 1782 09 29
Antagen 1770
Avsked 1782 09 29


född 1748
född 1778 05 31 V Husby

1782 - 1803 

 

Livgrenadjär Jonas Moberg Dahlström


Gift 1787 03 25 med

född 1753 02 06 Björsäter död 1828 08 20
Antagen 1782 12 30
Avsked 1803 06 17
 

Hustru Katarina Jonsdotter Hällman
dotter till Jonas Hällman på nr 10
Son Jonas
Dotter Kristina

född 1757 11 08 V Husby  död 1817 06 23

född 1787 12 15 V Husby  död 1853 07 24
född 1799 04 21 V Husby  död 1842 01 30

Sonen Jonas tar 1808 över efter fadern och tar namnet Hector.
 


1804 – 1807

 

 

Livgrenadjär Karl Andersson Hector
Dog i fransk fångenskap

gift 1805 05 24 med

född 1781   död 1807 Frankrike
Antagen 1804-06-29
Avsked 1807
 

Hustru Anna Christina Johansdotter
Dotter Ingrid

född 1782 07 20  V Husby
född 1806 04 03  V Husby

 
1808- 1834

 

 

Livgrenadjär  Jonas Dahlström Hector

Lidit skeppsbrott vid Gävle och bevistat 1813
och 1814 årens fälttåg.

  

Gift 1813 01 09 med

född 1787 12 15  V Husby  död 1853 07 24
Antagen 1808
Avsked 1834 06 23


 

Hustru Katharina Svensdotter
Son Sven Johan
Dotter Maria Catharina
Dotter Maja Cajsa
Dotter Inga Stina
Dotter Anna Stina
Dotter Johanna

född 1788 05 01   V Husby  död 1827 05 05
född 1811 05 12 
 V Husby  död 1812 10 13
född 1813 07 30
  V Husby  död 1814 02 18
född 1815 09 29   V Husby
född 1818 04 10   V Husby  död 1819 12 16
född 1822 11 15   V Husby
född 1825 07 21   V Husby

Gift 1828 12 30  med
Hustru Brita Stina Samuelsdotter
sondotter till Fredrik Hyllman på nr 56
Son Samuel Fredrik 
Gift med
Hustru Brita Kajsa Andersdotter
Dotter  Vilhelmina
Dotter Carolina Charlotta


född 1797 12 26 
 V Husby  död 1832 01 02

född 1828 09 23   V Husby

född 1796 05 01  Skärkind  död 1876 01 16
född 1833 06 03  V Husby

född 1836 05 19   V Husby  död 1837 04 20


1835- 1856
 

 

Livgrenadjär  Sven Olofsson Sigurd 
 

 
Gift 
1825  09 29  med

född 1801 08 02 Kuddby död 1884 08 31
Antagen 1824 12 17 på nr 78 Sidkälla
Transporterad
1835
03 07 till nr 57
Avsked
1856 07 01
 

Hustru Brita Lisa Nilsdotter född 1801 07 15  V Husby   död 1835 12 20
Son Sven Olof
Son Johan August
född 1827 11 11  Styrstad
född 1834 09 07  Styrstad   död 1835 12 05
Gift 1837 10 29 med  

Hustru Anna Maja Moberg
Dotter Matilda

född 1803 01 06  Drothem   död 1883 05 17
född 1841 03 22  V Husby

Inflyttad från Ö Ryd 1836. Familjen flyttar till Tvärdala Hagen 1857.


1857- 1888 
 

 

Livgrenadjär Per Gustav Pettersson Dahl

 

 
Gift 1857 12 29 med


Född 1836 12 27 Gårdeby
Antagen 1857 02 06
Avskedad 1888


Bakom ett skåp i soldattorpet Sveden har en bild av en soldat hittats. Ca 40 x 30 cm stor. Enligt utlåtande av Garnisonsmuseet är det troligt att fotografiet föreställer Per Gustav Dahl.

 


 

 

Hustru Johanna Ringström
Son Gustav Alfred
Fosterson Anders Rudolf Eriksson
Fosterdotter Maria Dorothea Hjert
Dotter till Livgr. Per Ludvig Hjert på nr 13

född 1833 12 28  Ö. Ryd
född 1862 02 01  V Husby
född 1852 11 15  V Husby
född 1867 12 13  V Husby
 

Per Gustav med hustru och fosterdotter flyttar 1888 till Kullen nr 2 där han står skriven som avskedad.

På torpet Sveden står  även skriven torpare Anders Svensson född 1829 med familj. Torpet står som
backstuga och senare torpet Sveden vilket troligen innebär att det funnits två stugor där redan då.
Anders med familj flyttar till torpet 1865 och flyttar 1880 till Pjukstenskärret.

Torpet Kullen står 1861 i husförhörslängden som backstuga 1861 och 1866-73 som livgrenadjärtorp, någon
gång överstruket och ändrat till backstuga.
Är det Per Gustav Dahl som när han bott här en kortare tid varit soldat innan avskedet.?

 

1888- 1905  

 

Livgrenadjär  Nils Gustav Dahl 


Inflyttad från Tåby 1888
Gift med

född 1864 07 08 S:t Olai 
död 1917 10 09  Hälla Dalhem V Husby
Antagen 1888 11 08
Avsked 1902 04 23 

 

Hustru Lovisa Carolina Carlsson
Inflyttad från  S:t Olai 1891

född 1867 07 02  Lunda Nyköping.  död 1937 03 16 Gamla fattigstugan
 

Son Karl Gustav
Dotter Hildur Marie
Son Erik Einar

Familjen flyttar 1905 11 10 till Hagebylöt där han är statdräng och 1907 11 08 till Hylinge.
Här får paret ytterligare ett barn:
Son Axel Harald
1913 flyttar föräldrarna med äldsta och yngsta sonen till
Hälla Dalhem
 

född 1891 11 04  V Husby
född 1893 12 22  V Husby
född 1896 05 27  V Husby

 


född 1907 12 03