Lite smått och gott som vi har hittat från förr i tiden

Användbara tips ur  " Den kloke hushållaren"
En skrift från 1858
Lista på vad bödeln kunde få i betalt för olika "tjänster"
Priserna är från 1700-talet.