Ortsfolk i Västra Husby berättar

Många i Västra Husby har mycket att berätta om bygden och här nedan de som hittills kommit in med bidrag till hemsidan

 

 

 

 

Slåtter vid Klämman

 .

Andersson Anna Lisa Berättar om händelser som barn och ung lärare
Carlsson Frans Om Hälla gästgiveri under sin fars tid
Harrström Lisbeth Om vikten om att fånga upp berättelser medan tid är
Harrström Torsten Den stora omgrävningen av Storån (Husbyån)
Johansson Rut Att vara piga hos herrskapet Hesse.
Karlsson Karl Albert Minnesbilder från Restad
Elin Norrbom Levnadshistoria
Norrbom Uno Många berättelser om såväl bygden som folk och företeelser
Ring Sven Klämman och trakten däromkring
Ringqvist Roland Skåpsmeden och hans släkt
Sjöström Ingrid En rundvandring i minnet runt vår socken
Strid Sigurd Hur socknen och bygden var i mitten av förra seklet
Strid Margareta Minnen från barn och ungdomsår i V Husby
Strid Ingemar Minnen från barn och ungdomsår i V Husby
Strid Göran Minnen från barn och ungdomsår i V Husby
Svensson Ruth Klapptvätt vid bykstället i Storån
Wikström Inger Människor och händelser i västra delarna av socknen