Ingrid Sjöström

Ingrid Heidi Viola Möller, gift Sjöström, föddes den 28/11 1911 på gården Önstorp, där hon levde hela sitt liv. Ingrid kände av förklarliga skäl sin bygd väl och här nedan har hon berättat hur hon upplevt den genom ett tänkt strövtåg.
 

                               

   
Minnen från Västra Husby  Del 1 En tänkt vandring i socknen med början från Norrköping
       
Minnen från Västra Husby  Del 2:  Fortsatt vandring vid Göta Kanal och Kyrkbyn
       
Minnen från Västra Husby  Del 3:   Genom Storåns dalgång från Drothemsgränsen till Klubben
       
Minnen från Västra Husby  Del 4:  Vidare genom västra och södra delarna av socknen.
     
Minnen från Västra Husby  Del 5:  Slutligen från Hylinge tillbaka till Klubben igen